مناظره on Clubhouse

مناظره Clubhouse
1.1k Members
Updated: Nov 27, 2022

Rules

1

به شیوه اتاق های دیگر صحبت زمانبندی شده نداریم و مناظره برگزار می شود

۲

فقط قبل از صحبت کردن، لطفا دست بلند کنید

Last 30 Records

Day Members Gain % Gain
August 30, 2022 1,100 -100 -8.4%
March 30, 2022 1,200 +1,196 +29,900.0%
August 19, 2021 4 -1,157 -99.7%
July 31, 2021 1,161 -10 -0.9%
July 08, 2021 1,171 +2 +0.2%
July 06, 2021 1,169 +2 +0.2%
July 04, 2021 1,167 -1 -0.1%
July 03, 2021 1,168 -2 -0.2%
July 02, 2021 1,170 +4 +0.4%
June 30, 2021 1,166 +1 +0.1%
June 29, 2021 1,165 +1 +0.1%
June 26, 2021 1,164 +1 +0.1%
June 25, 2021 1,163 +1 +0.1%
June 24, 2021 1,162 +2 +0.2%
June 23, 2021 1,160 +1 +0.1%
June 22, 2021 1,159 +2 +0.2%
June 21, 2021 1,157 +2 +0.2%
June 20, 2021 1,155 +2 +0.2%
June 19, 2021 1,153 +4 +0.4%
June 16, 2021 1,149 +7 +0.7%
June 15, 2021 1,142 +4 +0.4%
June 13, 2021 1,138 +3 +0.3%
June 11, 2021 1,135 +3 +0.3%
June 10, 2021 1,132 +2 +0.2%
June 09, 2021 1,130 +8 +0.8%
June 08, 2021 1,122 +5 +0.5%
June 07, 2021 1,117 +13 +1.2%
June 06, 2021 1,104 +21 +2.0%
June 05, 2021 1,083 +17 +1.6%

Charts

Some Club Members

More Clubs