பஞ்சாயத்து கூடம் on Clubhouse

பஞ்சாயத்து கூடம் Clubhouse
3.1k Members
Updated: Feb 4, 2023

Description

நாங்க பஞ்சாயத்தையும் கூட்டுவோம், பாட்டும் போடுவோம். இங்க நாங்க வக்குறது தான் சட்டம்🤙. நாங்க வேற மாறி 🤪

Last 30 Records

Day Members Gain % Gain
December 20, 2022 3,100 +100 +3.4%
October 30, 2022 3,000 +100 +3.5%
September 12, 2022 2,900 +100 +3.6%
August 14, 2022 2,800 +100 +3.8%
July 06, 2022 2,700 +100 +3.9%
June 10, 2022 2,600 +100 +4.0%
May 21, 2022 2,500 +100 +4.2%
May 08, 2022 2,400 +100 +4.4%
April 24, 2022 2,300 +100 +4.6%
March 27, 2022 2,200 +100 +4.8%
March 12, 2022 2,100 +852 +68.3%
November 24, 2021 1,248 +33 +2.8%
November 23, 2021 1,215 +12 +1.0%
November 22, 2021 1,203 +44 +3.8%
November 19, 2021 1,159 +7 +0.7%
November 18, 2021 1,152 +35 +3.2%
November 17, 2021 1,117 +6 +0.6%
November 14, 2021 1,111 +23 +2.2%
November 13, 2021 1,088 +7 +0.7%
November 12, 2021 1,081 +13 +1.3%
November 11, 2021 1,068 +16 +1.6%
November 08, 2021 1,052 +18 +1.8%
November 07, 2021 1,034 +5 +0.5%
November 06, 2021 1,029 +10 +1.0%
November 05, 2021 1,019 +5 +0.5%
November 04, 2021 1,014 +19 +2.0%
November 01, 2021 995 +7 +0.8%
October 31, 2021 988 +7 +0.8%
October 30, 2021 981 +30 +3.2%
October 29, 2021 951 +33 +3.6%

Charts

Some Club Members

More Clubs