پرسمان باریخ on Clubhouse

پرسمان باریخ Clubhouse
2.6k Members
🌳 Philosophy ⏳ The Future Topics
Updated: May 15, 2022

Description

کانال تلگرامی @clubsimorghbarikh .... بررسی مسائل مورد علاقه از دربچه نگاه آینده اندیشانه «باریخ شناسانه» در ساحت نیروهای پیشران موثر بر آینده زمان زیست ما مدنظر این محیط خواهد بود. در این جا با یکدیگر در باب کلان روندها؛ رویدادهای اثربخش؛ تصاویر و کنش هایی که بر ساخت و پرداخت آینده «زمان زیست» ما اثر می گذارند سخن خواهیم گفت .

Last 30 Records

Day Members Gain % Gain
April 17, 2022 2,600 +100 +4.0%
March 12, 2022 2,500 +114 +4.8%
November 24, 2021 2,386 -4 -0.2%
November 21, 2021 2,390 +9 +0.4%
November 17, 2021 2,381 +7 +0.3%
November 15, 2021 2,374 +5 +0.3%
November 13, 2021 2,369 -1 -0.1%
November 12, 2021 2,370 +5 +0.3%
November 11, 2021 2,365 +1 +0.1%
November 10, 2021 2,364 +2 +0.1%
November 09, 2021 2,362 -1 -0.1%
November 07, 2021 2,363 +12 +0.6%
November 06, 2021 2,351 +9 +0.4%
November 01, 2021 2,342 +4 +0.2%
October 30, 2021 2,338 +1 +0.1%
October 29, 2021 2,337 +7 +0.4%
October 28, 2021 2,330 +6 +0.3%
October 26, 2021 2,324 +1,418 +156.6%
August 26, 2021 906 +33 +3.8%
August 25, 2021 873 +14 +1.7%
August 24, 2021 859 +7 +0.9%
August 23, 2021 852 +32 +4.0%
August 22, 2021 820 +5 +0.7%
August 21, 2021 815 +38 +4.9%
August 20, 2021 777 +61 +8.6%
August 19, 2021 716 +38 +5.7%
August 18, 2021 678 -1 -0.2%
August 17, 2021 679 -1 -0.2%
August 16, 2021 680 +7 +1.1%

Charts

Some Club Members

More Clubs