مهاجرت دانشجويى انگلستان on Clubhouse

مهاجرت دانشجويى انگلستان Clubhouse
5.8k Members
Updated: Nov 11, 2023

Description

كلاب اصلى مهاجرت دانشجويى انگلستان
مورد تاييد وزارت علوم با ٢٥ سال سابقه موفق

كلاب خودمونى براى گپ و گفت دوستانه بين ايرانيان مقيم و دانشجويان فعلى و آينده انگلستان

نماينده رسمى دانشگاه ها و مداراس شبانه روزى انگلستان💫
متخصص در اخذ ويزاى تحصيلى انگلستان 🇬🇧

“This platform is NOT used to provide legal or one to one advice. Communication through CH is NOT
confidential. Our comments are general and do NOT provide a one to one advice”.
ورود به گفتگو: برای ورود به موضوع گفتگو، ابتدا معرفی مختصری از خود داشته و هنگام صحبت دوستان ميكروفون خود را خاموش کنید.لطفا به هیچ عنوان بدون نوبت صحبت نکنید و پس از پایان صحبت، خود را به بخش شنوندگان انتقال دهيد.
به عقاید و نظر دیگران احترام بگذارید: اين محیط برای تبادل نظرات می‌باشد و این فضا فراهم شده است تا از هم بیاموزیم و یاد بگیریم چگونه با نظرات و دیدگاههای متفاوت در کمال احترام مباحثه و سازش کنیم بدون اینکه تحمیلی برای تغییر نظر دیگری باشد.
گفتگوى مرتبط با سرفصل ها: گفتگوها مختص به سر فصل‌ها تعریف شده در کلاب بوده و افراد بایستی با هویت واقعی خود عضو کلاب شوند. لطفا در صورت تمايل به گفتگو با پروفايل عكس دار، شامل يك بيوگرافى مختصر و راه ارتباطى باشما وارد شويد.

Rules

ورود به گفتگو

برای ورود به موضوع گفتگو، ابتدا معرفی مختصری از خود داشته و هنگام صحبت دوستان ميكروفون خود را خاموش کنید.لطفا به هیچ عنوان بدون نوبت صحبت نکنید و پس از پایان صحبت، خود را به بخش شنوندگان انتقال دهيد.

به عقاید و نظر دیگران احترام بگذارید

اين محیط برای تبادل نظرات می‌باشد و این فضا فراهم شده است تا از هم بیاموزیم و یاد بگیریم چگونه با نظرات و دیدگاههای متفاوت در کمال احترام مباحثه و سازش کنیم بدون اینکه تحمیلی برای تغییر نظر دیگری باشد.

گفتگوى مرتبط با سرفصل ها

گفتگوها مختص به سر فصل‌ها تعریف شده در کلاب بوده و افراد بایستی با هویت واقعی خود عضو کلاب شوند. لطفا در صورت تمايل به گفتگو با پروفايل عكس دار، شامل يك بيوگرافى مختصر و راه ارتباطى باشما وارد شويد.

Last 30 Records

Day Members Gain % Gain
November 11, 2023 5,814 +7 +0.2%
October 11, 2023 5,807 +7 +0.2%
September 11, 2023 5,800 +1 +0.1%
August 13, 2023 5,799 -3 -0.1%
July 12, 2023 5,802 +4 +0.1%
June 18, 2023 5,798 -1 -0.1%
March 18, 2023 5,799 +4 +0.1%
March 02, 2023 5,795 -5 -0.1%
May 14, 2022 5,800 +100 +1.8%
March 12, 2022 5,700 +118 +2.2%
November 24, 2021 5,582 +5 +0.1%
November 20, 2021 5,577 +3 +0.1%
November 16, 2021 5,574 +2 +0.1%
November 15, 2021 5,572 +7 +0.2%
November 14, 2021 5,565 +3 +0.1%
November 13, 2021 5,562 +6 +0.2%
November 12, 2021 5,556 +9 +0.2%
November 10, 2021 5,547 +2 +0.1%
November 09, 2021 5,545 +3 +0.1%
November 08, 2021 5,542 +2 +0.1%
November 06, 2021 5,540 +16 +0.3%
November 02, 2021 5,524 +4 +0.1%
November 01, 2021 5,520 +1 +0.1%
October 31, 2021 5,519 -3 -0.1%
October 30, 2021 5,522 +5 +0.1%
October 29, 2021 5,517 -4 -0.1%
October 28, 2021 5,521 +11 +0.2%
October 26, 2021 5,510 +857 +18.5%
August 27, 2021 4,653 +1 +0.1%
August 26, 2021 4,652 +9 +0.2%

Charts

Some Club Members

More Clubs