سازمان کارآفرینی ایران on Clubhouse

سازمان  کارآفرینی ایران Clubhouse
6.8k Members
Updated: Mar 23, 2024

Description

سازمان ملی کارآفرینی ایران به عنوان یک سازمان توسعه ای و نهاد مشورتی با ماموریت بهبود و توسعه زیرساخت های کارآفرینی فعالیت مینماید
اصل اول: هر گونه توهین و استفاده از کلمات ناشایست در این باشگاه موجب قطع صدا و ممانعت از ادامه صحبت خواهد شد . از دعوت از اشخاص با اسم نامعلوم یا مبهم معذوربم
اصل دوم: باشگاه در چارچوب قوانین جمهوری اسلامی ایران فعالیت می نماید و اصرار دارد که در محدوده قوانین کشور سخنان گفته شود . به سخنان خارج از چارچوب قوانین جمهوری اسلامی ایران تذکر داده می شود.

Rules

اصل اول

هر گونه توهین و استفاده از کلمات ناشایست در این باشگاه موجب قطع صدا و ممانعت از ادامه صحبت خواهد شد . از دعوت از اشخاص با اسم نامعلوم یا مبهم معذوربم

اصل دوم

باشگاه در چارچوب قوانین جمهوری اسلامی ایران فعالیت می نماید و اصرار دارد که در محدوده قوانین کشور سخنان گفته شود . به سخنان خارج از چارچوب قوانین جمهوری اسلامی ایران تذکر داده می شود.

Last 30 Records

Day Members Gain % Gain
March 23, 2024 6,814 +9 +0.2%
February 02, 2024 6,805 +14 +0.3%
December 19, 2023 6,791 +10 +0.2%
November 08, 2023 6,781 +7 +0.2%
October 08, 2023 6,774 +12 +0.2%
September 09, 2023 6,762 +3 +0.1%
August 11, 2023 6,759 +2 +0.1%
July 10, 2023 6,757 +3 +0.1%
June 17, 2023 6,754 +16 +0.3%
March 16, 2023 6,738 +38 +0.6%
October 16, 2022 6,700 +100 +1.6%
July 06, 2022 6,600 +100 +1.6%
May 14, 2022 6,500 +100 +1.6%
April 02, 2022 6,400 +100 +1.6%
March 11, 2022 6,300 +379 +6.5%
November 23, 2021 5,921 +7 +0.2%
November 22, 2021 5,914 +8 +0.2%
November 21, 2021 5,906 -1 -0.1%
November 20, 2021 5,907 -4 -0.1%
November 19, 2021 5,911 +13 +0.3%
November 18, 2021 5,898 +5 +0.1%
November 17, 2021 5,893 +9 +0.2%
November 16, 2021 5,884 +3 +0.1%
November 15, 2021 5,881 +3 +0.1%
November 13, 2021 5,878 +4 +0.1%
November 12, 2021 5,874 +2 +0.1%
November 11, 2021 5,872 +3 +0.1%
November 10, 2021 5,869 +8 +0.2%
November 09, 2021 5,861 +3 +0.1%
November 08, 2021 5,858 +15 +0.3%

Charts

Some Club Members

More Clubs