ಕನ್ನಡ-ಉರ್ದು ಜುಗಲ್ಬಂದಿ on Clubhouse

ಕನ್ನಡ-ಉರ್ದು ಜುಗಲ್ಬಂದಿ Clubhouse
677 Members
📚 Books 🌊 Art 📚 Books Topics
Updated: Mar 14, 2023

Description

ಕನ್ನಡ ಹಾಗೂ ಉರ್ದು ಭಾಷಿಕರ ನಡುವೆ ಸೇತುವೆ
ಕನ್ನಡ ಹಾಗೂ ಉರ್ದು ಸಾಹಿತ್ಯಗಳ ಪರಸ್ಪರ ಕೊಡುಕೊಳ್ಳುವಿಕೆ
ಕನ್ನಡ ಹಾಗೂ ಉರ್ದು ಶಾಯರಿ/ಗಝಲ್ ಗಳು
ಕನ್ನಡ-ಉರ್ದು ಸಾಹಿತಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಸಂವಾದ
ಕನ್ನಡ-ಉರ್ದು ಉದಯೋನ್ಮುಖ/ಸೃಜನಶೀಲ ಬರಹಗಾರರ ವೇದಿಕೆ

Last 30 Records

Day Members Gain % Gain
March 14, 2023 677 +2 +0.3%
January 26, 2023 675 +1 +0.2%
December 27, 2022 674 +1 +0.2%
October 15, 2022 673 +1 +0.2%
October 09, 2022 672 -1 -0.2%
September 24, 2022 673 +1 +0.2%
September 11, 2022 672 -1 -0.2%
September 01, 2022 673 +1 +0.2%
August 26, 2022 672 +1 +0.2%
July 24, 2022 671 +1 +0.2%
June 22, 2022 670 +1 +0.2%
June 08, 2022 669 +2 +0.3%
June 02, 2022 667 +1 +0.2%
May 26, 2022 666 +1 +0.2%
May 13, 2022 665 +1 +0.2%
April 29, 2022 664 +1 +0.2%
April 22, 2022 663 +1 +0.2%
April 01, 2022 662 +2 +0.4%
March 17, 2022 660 -2 -0.4%
March 10, 2022 662 +7 +1.1%
November 16, 2021 655 +1 +0.2%
November 15, 2021 654 +1 +0.2%
November 12, 2021 653 +1 +0.2%
November 09, 2021 652 +1 +0.2%
November 07, 2021 651 +1 +0.2%

Charts

Some Club Members

More Clubs