விகடகவி on Clubhouse

விகடகவி Clubhouse
3.6k Members
Updated: Mar 23, 2024

Description

பேசுவதற்கான தளம் தான் யார் வேண்டுமானாலும் பேசலாம்🫀
விகடகவி விதிமுறைகள்: தவறான வார்த்தைகள் பயன்படுத்தி பேசினால் யாராக இருந்தாலும் வெளியே தூக்கி வீசப்படுவார்கள். Anyone who speaks using the wrong words will be thrown out.
விகடகவி விதிமுறைகள்: ஒருவர் பேசும் பொழுது அவருக்கான நேரத்தை யாருமே இடையூறு செய்யக்கூடாது. No one should interrupt his or her time while speaking
Club rules: Anyone who speaks using the wrong words will be thrown out. No one should interrupt his or her time while speaking

Last 30 Records

Day Members Gain % Gain
March 23, 2024 3,691 +6 +0.2%
February 01, 2024 3,685 +6 +0.2%
December 19, 2023 3,679 +7 +0.2%
November 08, 2023 3,672 +1 +0.1%
October 08, 2023 3,671 -1 -0.1%
September 08, 2023 3,672 -2 -0.1%
August 11, 2023 3,674 +4 +0.2%
July 09, 2023 3,670 +3 +0.1%
June 16, 2023 3,667 -19 -0.6%
March 16, 2023 3,686 +86 +2.4%
November 18, 2022 3,600 +100 +2.9%
September 25, 2022 3,500 +100 +3.0%
August 27, 2022 3,400 +100 +3.1%
July 12, 2022 3,300 +100 +3.2%
June 23, 2022 3,200 +100 +3.3%
May 27, 2022 3,100 +100 +3.4%
May 14, 2022 3,000 +200 +7.2%
May 07, 2022 2,800 +100 +3.8%
April 30, 2022 2,700 +100 +3.9%
April 02, 2022 2,600 +100 +4.0%
March 27, 2022 2,500 +200 +8.7%
March 18, 2022 2,300 +300 +15.0%
March 11, 2022 2,000 +1,126 +128.9%
November 23, 2021 874 +98 +12.7%
November 15, 2021 776 +98 +14.5%
November 12, 2021 678 +44 +7.0%
November 10, 2021 634 +78 +14.1%
November 07, 2021 556 +43 +8.4%
November 04, 2021 513 +47 +10.1%
November 01, 2021 466 +5 +1.1%

Charts

Some Club Members

More Clubs