விகடகவி on Clubhouse

விகடகவி Clubhouse
3.6k Members
🌏 Geopolitics 👥 Social Issues 🌏 Geopolitics Topics
Updated: Mar 16, 2023

Description

பேசுவதற்கான தளம் தான் யார் வேண்டுமானாலும் பேசலாம்🫀

Last 30 Records

Day Members Gain % Gain
March 16, 2023 3,686 +86 +2.4%
November 18, 2022 3,600 +100 +2.9%
September 25, 2022 3,500 +100 +3.0%
August 27, 2022 3,400 +100 +3.1%
July 12, 2022 3,300 +100 +3.2%
June 23, 2022 3,200 +100 +3.3%
May 27, 2022 3,100 +100 +3.4%
May 14, 2022 3,000 +200 +7.2%
May 07, 2022 2,800 +100 +3.8%
April 30, 2022 2,700 +100 +3.9%
April 02, 2022 2,600 +100 +4.0%
March 27, 2022 2,500 +200 +8.7%
March 18, 2022 2,300 +300 +15.0%
March 11, 2022 2,000 +1,126 +128.9%
November 23, 2021 874 +98 +12.7%
November 15, 2021 776 +98 +14.5%
November 12, 2021 678 +44 +7.0%
November 10, 2021 634 +78 +14.1%
November 07, 2021 556 +43 +8.4%
November 04, 2021 513 +47 +10.1%
November 01, 2021 466 +5 +1.1%
October 31, 2021 461 +3 +0.7%
October 30, 2021 458 +12 +2.7%
October 29, 2021 446 +7 +1.6%

Charts

Some Club Members

More Clubs