مهندسین عمران، ساختمان on Clubhouse

مهندسین عمران، ساختمان  Clubhouse
3k Members
Updated: Oct 30, 2023

Description

Instagram: @structural.artistry
اولین کلاب تخصصی مهندسان عمران:
سازه
زلزله
ژئوتکنیک(خاک و پی)
مهندسی و مدیریت ساخت
راه و ترابری
حمل و نقل
مهندسی سواحل،بنادر و سازه های دریایی
مهندسی آب و سازه های هیدرولیکی
مهندسی و مدیریت منابع آب
مهندسی محیط زیست
مهندسی خطوط راه آهن

🔐 در صورت تمایل به داشتن روم های تخصصی در کلاب مهندسین عمران، ابتدا از یک روز قبل زمانبندی کنید. در غیر این صورت از کلاب ریموو خواهید شد.

Last 30 Records

Day Members Gain % Gain
October 30, 2023 3,095 +5 +0.2%
September 29, 2023 3,090 +3 +0.1%
August 31, 2023 3,087 +1 +0.1%
August 03, 2023 3,086 +28 +1.0%
July 02, 2023 3,058 +81 +2.8%
April 06, 2023 2,977 +10 +0.4%
March 12, 2023 2,967 -33 -1.1%
January 30, 2023 3,000 +100 +3.5%
November 10, 2022 2,900 +100 +3.6%
September 17, 2022 2,800 +100 +3.8%
July 30, 2022 2,700 +100 +3.9%
June 27, 2022 2,600 +100 +4.0%
June 08, 2022 2,500 +100 +4.2%
May 12, 2022 2,400 +100 +4.4%
April 21, 2022 2,300 +100 +4.6%
April 01, 2022 2,200 +100 +4.8%
March 09, 2022 2,100 +544 +35.0%
November 15, 2021 1,556 +4 +0.3%
November 14, 2021 1,552 +25 +1.7%
November 08, 2021 1,527 +47 +3.2%
October 28, 2021 1,480 +250 +20.4%
August 26, 2021 1,230 +5 +0.5%
August 25, 2021 1,225 +6 +0.5%
August 24, 2021 1,219 +9 +0.8%
August 22, 2021 1,210 +2 +0.2%
August 20, 2021 1,208 +5 +0.5%
August 19, 2021 1,203 +10 +0.9%
August 18, 2021 1,193 +1 +0.1%

Charts

Some Club Members

More Clubs