تغذیه پزشکی با دکتر ساناز on Clubhouse

تغذیه پزشکی با دکتر ساناز Clubhouse
4.2k Members
💊 Medicine 🌽 Nutrition Topics
Updated: Sep 30, 2022

Rules

لطفا نوبت رو رعایت کنید👏🏻

تعداد مودریتورها ثابت هست ( با کمال احترام به تمامی اساتید )

اضافه نکردن مودریتورها صرفا جهت کنترل بیشتر روم می باشد❤️

از تجویز دارو و ارائه درمان جدا خودداری فرمایید 🌹

Last 30 Records

Day Members Gain % Gain
July 13, 2022 4,200 +100 +2.5%
April 24, 2022 4,100 +100 +2.5%
March 19, 2022 4,000 +100 +2.6%
March 12, 2022 3,900 +155 +4.2%
November 24, 2021 3,745 +3 +0.1%
November 21, 2021 3,742 +6 +0.2%
November 20, 2021 3,736 -3 -0.1%
November 16, 2021 3,739 +1 +0.1%
November 12, 2021 3,738 +1 +0.1%
November 11, 2021 3,737 +3 +0.1%
November 10, 2021 3,734 -1 -0.1%
November 08, 2021 3,735 +8 +0.3%
November 07, 2021 3,727 +3 +0.1%
November 06, 2021 3,724 +3 +0.1%
November 05, 2021 3,721 +2 +0.1%
November 03, 2021 3,719 +9 +0.3%
November 02, 2021 3,710 +12 +0.4%
November 01, 2021 3,698 -2 -0.1%
October 28, 2021 3,700 +249 +7.3%
August 27, 2021 3,451 -2 -0.1%
August 26, 2021 3,453 +9 +0.3%
August 25, 2021 3,444 +23 +0.7%
August 24, 2021 3,421 +29 +0.9%
August 23, 2021 3,392 +14 +0.5%
August 22, 2021 3,378 +13 +0.4%
August 21, 2021 3,365 +15 +0.5%
August 20, 2021 3,350 +44 +1.4%
August 19, 2021 3,306 +35 +1.1%
August 18, 2021 3,271 +59 +1.9%
August 17, 2021 3,212 +2 +0.1%

Charts

Some Club Members

More Clubs