ಜವಾರಿ ಹೈಕlu(uttarakarnataka) on Clubhouse

ಜವಾರಿ ಹೈಕlu(uttarakarnataka) Clubhouse
1.4k Members
Updated: Nov 11, 2023

Description

ಕನ್ನಡ ಕಂದಮ್ಮಗಳಿಗೆ ನನ್ನ ಮೊದಲ ನಮನ
Respect most important this group:

Rules

Respect most important this group

Last 30 Records

Day Members Gain % Gain
November 11, 2023 1,407 0 0.0%
October 11, 2023 1,407 +1 +0.1%
September 11, 2023 1,406 +2 +0.2%
August 14, 2023 1,404 +16 +1.2%
July 12, 2023 1,388 0 0.0%
June 18, 2023 1,388 -14 -1.0%
March 18, 2023 1,402 0 0.0%
March 02, 2023 1,402 +2 +0.2%
March 12, 2022 1,400 -25 -1.8%
November 22, 2021 1,425 +3 +0.3%
November 21, 2021 1,422 +1 +0.1%
November 04, 2021 1,421 +8 +0.6%
November 01, 2021 1,413 -2 -0.2%
October 31, 2021 1,415 -3 -0.3%
October 30, 2021 1,418 -1 -0.1%
October 29, 2021 1,419 -1 -0.1%
October 28, 2021 1,420 +41 +3.0%

Charts

Some Club Members

More Clubs