معماران ایرانی در اروپا on Clubhouse

معماران ایرانی در اروپا Clubhouse
1.8k Members
Updated: Jun 22, 2022

Description

محلی برای ارتباط معماران ایرانی در اروپا

Last 30 Records

Day Members Gain % Gain
March 10, 2022 1,800 +93 +5.5%
November 21, 2021 1,707 +1 +0.1%
November 20, 2021 1,706 +2 +0.2%
November 08, 2021 1,704 +4 +0.3%
November 01, 2021 1,700 +5 +0.3%
October 29, 2021 1,695 +75 +4.7%
August 26, 2021 1,620 +2 +0.2%
August 25, 2021 1,618 +1 +0.1%
August 24, 2021 1,617 +4 +0.3%
August 22, 2021 1,613 +2 +0.2%
August 21, 2021 1,611 +2 +0.2%
August 20, 2021 1,609 -1 -0.1%
August 19, 2021 1,610 +4 +0.3%
August 18, 2021 1,606 +2 +0.2%
August 17, 2021 1,604 +36 +2.3%
July 09, 2021 1,568 +2 +0.2%
July 07, 2021 1,566 +3 +0.2%
July 05, 2021 1,563 +2 +0.2%
July 02, 2021 1,561 -1 -0.1%
July 01, 2021 1,562 +2 +0.2%
June 29, 2021 1,560 +4 +0.3%
June 28, 2021 1,556 +1 +0.1%
June 27, 2021 1,555 +3 +0.2%
June 26, 2021 1,552 +2 +0.2%
June 25, 2021 1,550 +1 +0.1%
June 24, 2021 1,549 +1 +0.1%
June 23, 2021 1,548 +9 +0.6%
June 22, 2021 1,539 -1 -0.1%
June 21, 2021 1,540 +3 +0.2%
June 19, 2021 1,537 +2 +0.2%

Charts

Some Club Members

More Clubs