کافه شمرون on Clubhouse

کافه شمرون Clubhouse
12.5k Members
Updated: Nov 11, 2023

Description

قوانين كلاب (كافه شمرون): ✅🦋لطفا سكوت و ادب را رعايت كنيد و به نقد و نظرات مختلف احترام بگذاريد.🦋
قوانين ورود به (كافه شمرون): ✅🦋لطفا به محض ورود به استيج ميكروفون خود را ببنديد، ورود آيدي با عكس فيك يا بدون عكس ممنوع ميباشد.🦋
اخراج از روم هاي (كافه شمرون): ✅🦋بي احترامي به تمام اعضاي اتاق ، در اوردن صداي ناهنجار.🦋

Rules

قوانين كلاب (كافه شمرون)

✅🦋لطفا سكوت و ادب را رعايت كنيد و به نقد و نظرات مختلف احترام بگذاريد.🦋

قوانين ورود به (كافه شمرون)

✅🦋لطفا به محض ورود به استيج ميكروفون خود را ببنديد، ورود آيدي با عكس فيك يا بدون عكس ممنوع ميباشد.🦋

اخراج از روم هاي (كافه شمرون)

✅🦋بي احترامي به تمام اعضاي اتاق ، در اوردن صداي ناهنجار.🦋

Last 30 Records

Day Members Gain % Gain
November 11, 2023 12,562 +92 +0.8%
October 11, 2023 12,470 +26 +0.3%
September 12, 2023 12,444 +19 +0.2%
August 14, 2023 12,425 -18 -0.2%
July 12, 2023 12,443 -13 -0.2%
June 19, 2023 12,456 -70 -0.6%
March 18, 2023 12,526 0 0.0%
March 02, 2023 12,526 -74 -0.6%
September 06, 2022 12,600 -100 -0.8%
July 26, 2022 12,700 -100 -0.8%
June 10, 2022 12,800 +100 +0.8%
May 21, 2022 12,700 +100 +0.8%
May 15, 2022 12,600 +100 +0.8%
May 01, 2022 12,500 +100 +0.9%
April 24, 2022 12,400 +100 +0.9%
April 17, 2022 12,300 +100 +0.9%
April 10, 2022 12,200 +100 +0.9%
April 03, 2022 12,100 +100 +0.9%
March 27, 2022 12,000 +100 +0.9%
March 19, 2022 11,900 +100 +0.9%
March 12, 2022 11,800 +2,455 +26.3%
November 24, 2021 9,345 +32 +0.4%
November 23, 2021 9,313 +3 +0.1%
November 22, 2021 9,310 +55 +0.6%
November 21, 2021 9,255 +68 +0.8%
November 20, 2021 9,187 +14 +0.2%
November 19, 2021 9,173 +104 +1.2%
November 18, 2021 9,069 +37 +0.5%
November 17, 2021 9,032 +50 +0.6%
November 16, 2021 8,982 +63 +0.8%

Charts

Some Club Members

More Clubs