کافه شمرون on Clubhouse

کافه شمرون Clubhouse
12.8k Members
🌙 Late Night ✨ Meet People Topics
Updated: Jun 30, 2022

Rules

قوانين كلاب (كافه شمرون)

✅🦋لطفا سكوت و ادب را رعايت كنيد و به نقد و نظرات مختلف احترام بگذاريد.🦋

قوانين ورود به (كافه شمرون)

✅🦋لطفا به محض ورود به استيج ميكروفون خود را ببنديد، ورود آيدي با عكس فيك يا بدون عكس ممنوع ميباشد.🦋

اخراج از روم هاي (كافه شمرون)

✅🦋بي احترامي به تمام اعضاي اتاق ، در اوردن صداي ناهنجار.🦋

Last 30 Records

Day Members Gain % Gain
June 10, 2022 12,800 +100 +0.8%
May 21, 2022 12,700 +100 +0.8%
May 15, 2022 12,600 +100 +0.8%
May 01, 2022 12,500 +100 +0.9%
April 24, 2022 12,400 +100 +0.9%
April 17, 2022 12,300 +100 +0.9%
April 10, 2022 12,200 +100 +0.9%
April 03, 2022 12,100 +100 +0.9%
March 27, 2022 12,000 +100 +0.9%
March 19, 2022 11,900 +100 +0.9%
March 12, 2022 11,800 +2,455 +26.3%
November 24, 2021 9,345 +32 +0.4%
November 23, 2021 9,313 +3 +0.1%
November 22, 2021 9,310 +55 +0.6%
November 21, 2021 9,255 +68 +0.8%
November 20, 2021 9,187 +14 +0.2%
November 19, 2021 9,173 +104 +1.2%
November 18, 2021 9,069 +37 +0.5%
November 17, 2021 9,032 +50 +0.6%
November 16, 2021 8,982 +63 +0.8%
November 15, 2021 8,919 +15 +0.2%
November 14, 2021 8,904 +52 +0.6%
November 13, 2021 8,852 +93 +1.1%
November 12, 2021 8,759 +102 +1.2%
November 11, 2021 8,657 +83 +1.0%
November 10, 2021 8,574 +43 +0.6%
November 09, 2021 8,531 +51 +0.7%
November 08, 2021 8,480 +102 +1.3%
November 07, 2021 8,378 +37 +0.5%
November 06, 2021 8,341 +128 +1.6%

Charts

Some Club Members

More Clubs