گفتمان روشنگری on Clubhouse

گفتمان روشنگری Clubhouse
2.5k Members
🔬 Science 🌳 Philosophy 🔬 Science Topics
Updated: Nov 1, 2023

Rules

قوانین

در این کلاب قوانین حقوق بشری قرن ۲۱ حاکم است. نقد و زیر سوال بردن تمامی دین‌ها، مذاهب، مقدسات آزاد است._

قوانین

توهین به افراد حقیقی ممنوع است._ در هنگام صحبت مادریتورها مایک را ببندید در غیر این صورت به شنوندگان منتقل میشود _ باز کردن مایک در زمانی غیر از نوبت شما ممنوع است و فرد خاطی به اودینس منتقل می‌شود._

قوانین

به کار بردن الفاظ رکیک و الفاظ تابو در فرهنگ ایرانی ممنوع است.

Last 30 Records

Day Members Gain % Gain
March 13, 2023 2,596 -4 -0.2%
January 19, 2023 2,600 +100 +4.0%
November 10, 2022 2,500 +100 +4.2%
September 17, 2022 2,400 +100 +4.4%
June 08, 2022 2,300 +100 +4.6%
April 08, 2022 2,200 +100 +4.8%
March 17, 2022 2,100 +100 +5.0%
March 10, 2022 2,000 +1,022 +104.5%
November 19, 2021 978 +45 +4.9%
November 17, 2021 933 +52 +6.0%
November 16, 2021 881 -1 -0.2%
November 15, 2021 882 +61 +7.5%
November 13, 2021 821 +7 +0.9%
November 12, 2021 814 +6 +0.8%
November 11, 2021 808 +62 +8.4%
November 09, 2021 746 +37 +5.3%
November 08, 2021 709 +177 +33.3%
November 03, 2021 532 +136 +34.4%
November 01, 2021 396 -4 -1.0%
October 31, 2021 400 +95 +31.2%
October 29, 2021 305 -2 -0.7%

Charts

Some Club Members

More Clubs