ضربت on Clubhouse

ضربت Clubhouse
1.4k Members
Updated: Jun 29, 2022

Description

هرچه تبر زدند مرا ، زخم نشد جوانه شد ⚔️🖤

Rules

کلاب ضربت از هیچ کلاب و شخص خاصی حرف شنوی ندارد 📿✌🏼

اگر وجودشو نداری نباید الان اینجا باشی 🚨

کلاب ضربت از هیچ کلاب و شخص خاصی حرف شنوی ندارد 📿✌🏼

Last 30 Records

Day Members Gain % Gain
March 11, 2022 1,400 -36 -2.6%
November 18, 2021 1,436 -2 -0.2%
November 14, 2021 1,438 -2 -0.2%
November 12, 2021 1,440 -2 -0.2%
November 08, 2021 1,442 -2 -0.2%
November 06, 2021 1,444 -3 -0.3%
November 01, 2021 1,447 -2 -0.2%
October 30, 2021 1,449 -1 -0.1%
October 29, 2021 1,450 -2 -0.2%
October 28, 2021 1,452 -75 -5.0%
August 26, 2021 1,527 +1 +0.1%
August 25, 2021 1,526 +1 +0.1%
August 24, 2021 1,525 +2 +0.2%
August 23, 2021 1,523 +7 +0.5%
August 22, 2021 1,516 +7 +0.5%
August 21, 2021 1,509 +1 +0.1%
August 20, 2021 1,508 +7 +0.5%
August 19, 2021 1,501 +16 +1.1%
August 18, 2021 1,485 +1 +0.1%
August 17, 2021 1,484 -5 -0.4%
August 16, 2021 1,489 +1 +0.1%

Charts

Some Club Members

More Clubs