Afghan club on Clubhouse

Afghan club Clubhouse
4.8k Members
🎧 Music 🕹 Gaming Topics
Updated: May 21, 2022

Description

⚜️ارج گذاری و احترام به همدیگر⚜️. هدف ما با ایجاد این کلپ برابری و مساوات بوده و خواستار کسانی هستیم که تلاش داشته باشند برای هدف های ارزشمند و همچنان خوشحال ساختن و لبخند بر لبان هم وطنان عزیز مان .🙏✅❤️

Last 30 Records

Day Members Gain % Gain
May 01, 2022 4,800 +100 +2.2%
April 17, 2022 4,700 +100 +2.2%
April 10, 2022 4,600 +100 +2.3%
March 27, 2022 4,500 +100 +2.3%
March 19, 2022 4,400 +100 +2.4%
March 12, 2022 4,300 +1,153 +36.7%
November 24, 2021 3,147 +23 +0.8%
November 22, 2021 3,124 +17 +0.6%
November 21, 2021 3,107 +50 +1.7%
November 20, 2021 3,057 +55 +1.9%
November 18, 2021 3,002 +35 +1.2%
November 17, 2021 2,967 +57 +2.0%
November 16, 2021 2,910 +24 +0.9%
November 15, 2021 2,886 +39 +1.4%
November 14, 2021 2,847 +23 +0.9%
November 13, 2021 2,824 +11 +0.4%
November 12, 2021 2,813 +3 +0.2%
November 11, 2021 2,810 +1 +0.1%
November 10, 2021 2,809 +59 +2.2%
November 08, 2021 2,750 +30 +1.2%
November 06, 2021 2,720 +6 +0.3%
November 04, 2021 2,714 +6 +0.3%
November 03, 2021 2,708 +9 +0.4%
November 01, 2021 2,699 +5 +0.2%
October 31, 2021 2,694 -1 -0.1%
October 30, 2021 2,695 +5 +0.2%
October 29, 2021 2,690 +2 +0.1%
October 28, 2021 2,688 +10 +0.4%
October 27, 2021 2,678 +5 +0.2%
October 26, 2021 2,673 +1,205 +82.1%

Charts

Some Club Members

More Clubs