R̶I̶I̶N̶A̶ U̶N̶I̶Q̶U̶E̶ on Clubhouse

R̶I̶I̶N̶A̶ U̶N̶I̶Q̶U̶E̶ Clubhouse
2.2k Members
Updated: Nov 30, 2023

Description

❤︎༄𝗸𝘂 𝘀𝗼 𝗱𝗵𝗮𝘄𝗼𝗼𝘄 𝗾𝗼𝗹𝗸𝗮 𝗯𝗼𝗾𝗼𝗿𝗮𝗱𝗮༄❤︎

𝙌𝙖𝙡𝙗𝙞 𝙁𝙪𝙧𝙖𝙣 𝙉𝙞𝙮𝙖𝙙 𝙌𝙖𝙣𝙞. 𝐻𝑎𝑑𝑎𝑑 𝑠𝑜 𝑓𝑢𝑟𝑎𝑡𝑜 𝑝𝑙𝑒𝑎𝑠𝑒 ℎ𝑎𝑙 𝑞𝑜𝑓 𝑠𝑎𝑟𝑠𝑜 𝑥𝑖𝑑𝑖𝑔𝑡𝑎 𝑞𝑜𝑚𝑖𝑦𝑎𝑑𝑜 𝑖𝑠𝑑𝑎𝑔𝑎𝑙𝑠𝑎𝑛 𝑏𝑎𝑎 𝑖𝑠𝑘𝑢𝑔𝑢 𝑖𝑚𝑎𝑑𝑎 𝑞𝑜𝑙𝑘𝑎 𝑏𝑜𝑞𝑜𝑟𝑎𝑑 ℝ𝕚𝕚𝕟𝕒 𝕦𝕟𝕚𝕢𝕦𝕖📍

Rules

𝐐𝐨𝐥𝐤𝐚𝐚𝐧 𝐥𝐚𝐲𝐤𝐮𝐦𝐚 𝐜𝐚𝐚𝐲𝐢 𝐤𝐚𝐫𝐨❌

𝐑𝐞𝐦𝐨𝐯𝐞 𝐤𝐮 𝐰𝐚𝐚 𝐤𝐚 𝐦𝐚𝐦𝐧𝐮𝐮𝐜❌

𝐣𝐚𝐰𝐢 𝐃𝐚𝐠𝐚𝐧♥️

Last 30 Records

Day Members Gain % Gain
November 30, 2023 2,282 +1 +0.1%
October 26, 2023 2,281 0 0.0%
September 26, 2023 2,281 +2 +0.1%
August 27, 2023 2,279 +1 +0.1%
July 25, 2023 2,278 -1 -0.1%
June 29, 2023 2,279 -9 -0.4%
April 03, 2023 2,288 -2 -0.1%
March 10, 2023 2,290 +882 +62.7%
November 20, 2021 1,408 +3 +0.3%
November 17, 2021 1,405 -1 -0.1%
November 14, 2021 1,406 +2 +0.2%
November 13, 2021 1,404 +11 +0.8%
November 12, 2021 1,393 -4 -0.3%
November 08, 2021 1,397 +1 +0.1%
November 01, 2021 1,396 +4 +0.3%
October 30, 2021 1,392 -2 -0.2%
October 29, 2021 1,394 -1 -0.1%
October 27, 2021 1,395 +179 +14.8%
August 26, 2021 1,216 +12 +1.0%
August 25, 2021 1,204 +9 +0.8%
August 24, 2021 1,195 +4 +0.4%
August 23, 2021 1,191 +2 +0.2%
August 22, 2021 1,189 +4 +0.4%
August 21, 2021 1,185 +1 +0.1%
August 20, 2021 1,184 +11 +1.0%
August 19, 2021 1,173 +23 +2.0%
August 18, 2021 1,150 +1 +0.1%
August 17, 2021 1,149 +4 +0.4%
August 16, 2021 1,145 +19 +1.7%
August 15, 2021 1,126 +2 +0.2%

Charts

Some Club Members

More Clubs