گفت و گو on Clubhouse

گفت و گو Clubhouse
16 Members
Updated: Nov 27, 2022

Description

اينجا قرار است گفتگو كنيم نه مناظره و بحث.
قرار است بگوييم و بشنويم. به هم احترام بگذاريم و از راه گفتگو از مشكلات برون رويم

Last 30 Records

Day Members Gain % Gain
May 10, 2022 16 -1 -5.9%
August 18, 2021 17 -2,260 -99.3%
July 31, 2021 2,277 +26 +1.2%
July 15, 2021 2,251 -10 -0.5%
July 08, 2021 2,261 -2 -0.1%
July 06, 2021 2,263 +5 +0.3%
July 05, 2021 2,258 +4 +0.2%
July 04, 2021 2,254 -3 -0.2%
July 03, 2021 2,257 +2 +0.1%
July 02, 2021 2,255 +7 +0.4%
June 30, 2021 2,248 +5 +0.3%
June 28, 2021 2,243 +3 +0.2%
June 27, 2021 2,240 +5 +0.3%
June 26, 2021 2,235 +1 +0.1%
June 25, 2021 2,234 +2 +0.1%
June 24, 2021 2,232 +5 +0.3%
June 22, 2021 2,227 -2 -0.1%
June 21, 2021 2,229 -1 -0.1%
June 20, 2021 2,230 -1 -0.1%
June 19, 2021 2,231 +5 +0.3%
June 18, 2021 2,226 +3 +0.2%
June 17, 2021 2,223 +5 +0.3%
June 16, 2021 2,218 +3 +0.2%
June 15, 2021 2,215 +5 +0.3%
June 14, 2021 2,210 +2 +0.1%
June 13, 2021 2,208 +1 +0.1%
June 10, 2021 2,207 +5 +0.3%
June 09, 2021 2,202 +10 +0.5%
June 08, 2021 2,192 +3 +0.2%
June 07, 2021 2,189 +3 +0.2%

Charts

Some Club Members

More Clubs