கதை கதையாம் காரணமாம் on Clubhouse

கதை கதையாம் காரணமாம் Clubhouse
1k Members
Updated: Nov 11, 2023

Description

Aim of this club:
I (@carnaticbrindha) started this club in June 2021 with the aim of shaping it into a Community Reading Experience.

How does this work?
We all look at the same resource online and take turns to read. Instagram : “tamizhclubhouse”
Blog : https://tamizhclubhouse.blogspot.com

Rooms:
1. Let’s read Pattukottai poems (பட்டுகோட்டையார் பாடல்கள்)
Rule #1:

Rules

Rule #1

Last 30 Records

Day Members Gain % Gain
November 11, 2023 1,038 +4 +0.4%
October 11, 2023 1,034 +1 +0.1%
September 12, 2023 1,033 +2 +0.2%
August 14, 2023 1,031 0 0.0%
July 12, 2023 1,031 +1 +0.1%
June 19, 2023 1,030 -13 -1.3%
March 18, 2023 1,043 0 0.0%
March 02, 2023 1,043 +43 +4.3%
May 15, 2022 1,000 +2 +0.3%
May 08, 2022 998 +4 +0.5%
May 01, 2022 994 +4 +0.5%
April 24, 2022 990 +1 +0.2%
April 10, 2022 989 +1 +0.2%
April 03, 2022 988 +2 +0.3%
March 27, 2022 986 +7 +0.8%
March 19, 2022 979 +4 +0.5%
March 12, 2022 975 +100 +11.5%
November 24, 2021 875 +5 +0.6%
November 20, 2021 870 +6 +0.7%
November 14, 2021 864 +4 +0.5%
November 12, 2021 860 +1 +0.2%
November 11, 2021 859 +3 +0.4%
November 09, 2021 856 +2 +0.3%
November 08, 2021 854 +4 +0.5%
November 07, 2021 850 +4 +0.5%
November 03, 2021 846 +5 +0.6%
November 01, 2021 841 +1 +0.2%
October 31, 2021 840 +2 +0.3%
October 30, 2021 838 +3 +0.4%
October 28, 2021 835 +171 +25.8%

Charts

Some Club Members

More Clubs