بازارهای مالی on Clubhouse

بازارهای مالی Clubhouse
1.9k Members
Updated: Nov 24, 2022

Description

اینجا درباره بازارهای مالی دغدغه های اهالی بازار سرمایه صحبت می کنیم و تجربه‌هامون رو به اشتراک میذاریم

Last 30 Records

Day Members Gain % Gain
June 09, 2022 1,900 +100 +5.6%
June 03, 2022 1,800 -100 -5.3%
May 27, 2022 1,900 +100 +5.6%
March 11, 2022 1,800 +107 +6.4%
November 23, 2021 1,693 +15 +0.9%
November 21, 2021 1,678 +11 +0.7%
November 17, 2021 1,667 +14 +0.9%
November 09, 2021 1,653 +3 +0.2%
November 08, 2021 1,650 +11 +0.7%
November 06, 2021 1,639 +21 +1.3%
November 01, 2021 1,618 +14 +0.9%
October 30, 2021 1,604 +10 +0.7%
October 29, 2021 1,594 +4 +0.3%
October 28, 2021 1,590 +318 +25.0%
August 25, 2021 1,272 +5 +0.4%
August 23, 2021 1,267 +2 +0.2%
August 22, 2021 1,265 +1 +0.1%
August 21, 2021 1,264 +1 +0.1%
August 20, 2021 1,263 +2 +0.2%
August 19, 2021 1,261 +14 +1.2%
August 18, 2021 1,247 +2 +0.2%
August 17, 2021 1,245 +40 +3.4%
July 31, 2021 1,205 +45 +3.9%
July 15, 2021 1,160 +8 +0.7%
July 08, 2021 1,152 +4 +0.4%
July 06, 2021 1,148 -1 -0.1%
July 05, 2021 1,149 +2 +0.2%
July 04, 2021 1,147 +5 +0.5%
July 03, 2021 1,142 +4 +0.4%
July 02, 2021 1,138 +3 +0.3%

Charts

Some Club Members

More Clubs