புதிய தலைமுறை அரசியல் பேசுவோம் on Clubhouse

புதிய தலைமுறை அரசியல் பேசுவோம் Clubhouse
3.1k Members
👥 Social Issues 🇮🇳 India 👥 Social Issues Topics
Updated: Mar 18, 2023

Description

BOARD MEMBERS :

1) Vasanth Saravanaraja
2) DC
3)Vignesh imayam
4)Shanmuganandhan
5) Rasan gandhi
6)lakshmi arun
7) Karthick pillayarsamy

Last 30 Records

Day Members Gain % Gain
March 18, 2023 3,135 -18 -0.6%
March 03, 2023 3,153 +53 +1.8%
June 23, 2022 3,100 +100 +3.4%
June 17, 2022 3,000 -100 -3.3%
June 10, 2022 3,100 +100 +3.4%
March 12, 2022 3,000 +100 +3.5%
November 24, 2021 2,900 +6 +0.3%
November 22, 2021 2,894 +12 +0.5%
November 21, 2021 2,882 +1 +0.1%
November 20, 2021 2,881 +1 +0.1%
November 19, 2021 2,880 +3 +0.2%
November 18, 2021 2,877 +7 +0.3%
November 17, 2021 2,870 +3 +0.2%
November 16, 2021 2,867 +3 +0.2%
November 15, 2021 2,864 +1 +0.1%
November 14, 2021 2,863 +5 +0.2%
November 13, 2021 2,858 +3 +0.2%
November 12, 2021 2,855 +1 +0.1%
November 11, 2021 2,854 +9 +0.4%
November 10, 2021 2,845 +1 +0.1%
November 09, 2021 2,844 +9 +0.4%
November 08, 2021 2,835 +3 +0.2%
November 07, 2021 2,832 +2 +0.1%
November 06, 2021 2,830 +8 +0.3%
November 04, 2021 2,822 +4 +0.2%
November 03, 2021 2,818 +16 +0.6%
November 01, 2021 2,802 +1 +0.1%
October 31, 2021 2,801 +6 +0.3%
October 30, 2021 2,795 +3 +0.2%
October 29, 2021 2,792 -1 -0.1%

Charts

Some Club Members

More Clubs