امید امیدوار زنده on Clubhouse

امید امیدوار زنده Clubhouse
5.2k Members
Updated: Mar 25, 2024

Description

🌐 www.Omid.live
در این اتاق به هیچ اعتقاداتی احترام گذاشته نمی‌شود و دموکراسی وجود ندارد اگر از صحبتها و توهین ناراحت می‌شوید در آن شرکت نکنید

https://instagram.com/omidvarusa?igshid=OGQ5ZDc2ODk2ZA%3D%3D&utm_source=qr

Rules

Rule #1

#نه_به_جمهوری_اسلامی

Last 30 Records

Day Members Gain % Gain
March 25, 2024 5,229 +171 +3.4%
February 03, 2024 5,058 +182 +3.8%
December 20, 2023 4,876 +255 +5.6%
November 09, 2023 4,621 +243 +5.6%
October 09, 2023 4,378 +497 +12.9%
September 10, 2023 3,881 +236 +6.5%
August 12, 2023 3,645 +113 +3.2%
July 10, 2023 3,532 +34 +1.0%
June 17, 2023 3,498 +235 +7.3%
March 17, 2023 3,263 +63 +2.0%
December 24, 2022 3,200 +100 +3.3%
October 10, 2022 3,100 +100 +3.4%
August 14, 2022 3,000 +100 +3.5%
June 23, 2022 2,900 +100 +3.6%
May 21, 2022 2,800 +100 +3.8%
May 07, 2022 2,700 +100 +3.9%
April 03, 2022 2,600 +100 +4.0%
March 11, 2022 2,500 +474 +23.4%
November 24, 2021 2,026 +26 +1.3%
November 21, 2021 2,000 +2 +0.2%
November 19, 2021 1,998 +3 +0.2%
November 18, 2021 1,995 +21 +1.1%
November 17, 2021 1,974 -1 -0.1%
November 16, 2021 1,975 +4 +0.3%
November 15, 2021 1,971 +6 +0.4%
November 14, 2021 1,965 +27 +1.4%
November 12, 2021 1,938 +1 +0.1%
November 11, 2021 1,937 +17 +0.9%
November 08, 2021 1,920 +35 +1.9%
November 06, 2021 1,885 +59 +3.3%

Charts

Some Club Members

More Clubs