കിസ്സ ക്ലബ്ബ് on Clubhouse

കിസ്സ ക്ലബ്ബ് Clubhouse
2.6k Members
Updated: Mar 26, 2024

Description

❤️

നമ്മുടെ ഭരണ ഘടന
നമ്മുടെ അഭിമാനം

❤️
സഹിഷ്ണുത: എതിരഭിപ്രായം പറയുന്നവരോട് സഹിഷ്ണുത പുലർത്തണം . ഒരാൾ സംസാരിക്കുന്നതിനിടയിൽ മോഡറേറ്ററുടെ അനുവാദം ഇല്ലാതെ ഇടപെടരുത്
ഭാഷയും പ്രയോഗവും സഭ്യമായിരിക്കണം: ചർച്ചയിൽ പങ്കെടുക്കുമ്പോൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഭാഷ സഭ്യവും പരന്പര ബഹുമാനത്തിലും അധിഷ്ഠിതമായിരിക്കണം .
സംവാദം നന്മ ലക്ഷ്യമിട്ടാകണം
: രാജ്യത്തിന്റെ ഭരണ ഘടനാ മൂല്യങ്ങൾ ഉയർത്തിപ്പിടിക്കുന്നതും ഇതര ജന വിഭാഗങ്ങൾക്കിടയിൽ സൗഹാർദ്ദവും സഹവർതിത്വവും വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നതും മതേതര ജനാധിപത്യ സമൂഹത്തിനു ഭീഷണിയാകുന്ന കാര്യങ്ങൾക്കെതിരെ ഉള്ളതാകണം ചർച

Rules

സഹിഷ്ണുത

എതിരഭിപ്രായം പറയുന്നവരോട് സഹിഷ്ണുത പുലർത്തണം . ഒരാൾ സംസാരിക്കുന്നതിനിടയിൽ മോഡറേറ്ററുടെ അനുവാദം ഇല്ലാതെ ഇടപെടരുത്

ഭാഷയും പ്രയോഗവും സഭ്യമായിരിക്കണം

ചർച്ചയിൽ പങ്കെടുക്കുമ്പോൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഭാഷ സഭ്യവും പരന്പര ബഹുമാനത്തിലും അധിഷ്ഠിതമായിരിക്കണം .

സംവാദം നന്മ ലക്ഷ്യമിട്ടാകണം

രാജ്യത്തിന്റെ ഭരണ ഘടനാ മൂല്യങ്ങൾ ഉയർത്തിപ്പിടിക്കുന്നതും ഇതര ജന വിഭാഗങ്ങൾക്കിടയിൽ സൗഹാർദ്ദവും സഹവർതിത്വവും വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നതും മതേതര ജനാധിപത്യ സമൂഹത്തിനു ഭീഷണിയാകുന്ന കാര്യങ്ങൾക്കെതിരെ ഉള്ളതാകണം ചർച

Last 30 Records

Day Members Gain % Gain
March 26, 2024 2,614 +1 +0.1%
February 05, 2024 2,613 -1 -0.1%
December 22, 2023 2,614 +2 +0.1%
November 10, 2023 2,612 0 0.0%
October 10, 2023 2,612 +2 +0.1%
September 10, 2023 2,610 +1 +0.1%
August 13, 2023 2,609 0 0.0%
July 11, 2023 2,609 -1 -0.1%
June 18, 2023 2,610 -6 -0.3%
March 17, 2023 2,616 +16 +0.7%
March 12, 2022 2,600 +12 +0.5%
November 24, 2021 2,588 -3 -0.2%
November 17, 2021 2,591 +4 +0.2%
November 11, 2021 2,587 +6 +0.3%
November 04, 2021 2,581 +1 +0.1%
November 03, 2021 2,580 +3 +0.2%
October 31, 2021 2,577 +2 +0.1%
October 29, 2021 2,575 +2 +0.1%
October 28, 2021 2,573 +73 +3.0%
August 25, 2021 2,500 +1 +0.1%
August 24, 2021 2,499 -2 -0.1%
August 23, 2021 2,501 +3 +0.2%
August 21, 2021 2,498 +1 +0.1%
August 18, 2021 2,497 -6 -0.3%

Charts

Some Club Members

More Clubs