صدای زندگی on Clubhouse

صدای زندگی Clubhouse
6.5k Members
Updated: Dec 1, 2022

Description

با عرض ادب و احترام به شما عزیزان

« دعوت از پزشکان و اساتید صاحب نظر متخصص در تاپیک های روزانه ».

Last 30 Records

Day Members Gain % Gain
July 19, 2022 6,500 -100 -1.6%
March 19, 2022 6,600 +100 +1.6%
March 12, 2022 6,500 +1,180 +22.2%
November 24, 2021 5,320 +23 +0.5%
November 23, 2021 5,297 +51 +1.0%
November 21, 2021 5,246 +23 +0.5%
November 20, 2021 5,223 +38 +0.8%
November 19, 2021 5,185 -5 -0.1%
November 18, 2021 5,190 +32 +0.7%
November 17, 2021 5,158 +23 +0.5%
November 16, 2021 5,135 -9 -0.2%
November 15, 2021 5,144 +43 +0.9%
November 14, 2021 5,101 -3 -0.1%
November 13, 2021 5,104 +9 +0.2%
November 11, 2021 5,095 +40 +0.8%
November 10, 2021 5,055 +32 +0.7%
November 09, 2021 5,023 +40 +0.9%
November 08, 2021 4,983 +57 +1.2%
November 07, 2021 4,926 +4 +0.1%
November 06, 2021 4,922 +35 +0.8%
November 05, 2021 4,887 +108 +2.3%
November 03, 2021 4,779 +36 +0.8%
November 02, 2021 4,743 +26 +0.6%
November 01, 2021 4,717 +8 +0.2%
October 31, 2021 4,709 +91 +2.0%
October 29, 2021 4,618 +22 +0.5%
October 28, 2021 4,596 +40 +0.9%
October 27, 2021 4,556 +42 +1.0%
October 26, 2021 4,514 +1,980 +78.2%
August 27, 2021 2,534 -4 -0.2%

Charts

Some Club Members

More Clubs