دآد on Clubhouse

 دآد Clubhouse
8.8k Members
Updated: Jul 10, 2024

Description

احترام به دیگران و پرهیز از توهین و رعایت نظم اتاق گفتگو: التزام به آداب و اخلاق و شرایطِ گفت‌وگوی استدلال‌محور، روادارانه، بالنده و «گشوده‌ به‌ دیگری»
رعایت زمان تعیین‌شده و صحبت در حیطهٔ موضوع تعیین‌شده:
پرهیز از ضبط و انتشار محتوای اظهارات حاضران:

Rules

احترام به دیگران و پرهیز از توهین و رعایت نظم اتاق گفتگو

التزام به آداب و اخلاق و شرایطِ گفت‌وگوی استدلال‌محور، روادارانه، بالنده و «گشوده‌ به‌ دیگری»

رعایت زمان تعیین‌شده و صحبت در حیطهٔ موضوع تعیین‌شده

پرهیز از ضبط و انتشار محتوای اظهارات حاضران

Last 30 Records

Day Members Gain % Gain
July 10, 2024 8,804 +97 +1.2%
March 28, 2024 8,707 +27 +0.4%
February 07, 2024 8,680 +28 +0.4%
December 24, 2023 8,652 +19 +0.3%
November 11, 2023 8,633 +20 +0.3%
October 12, 2023 8,613 +78 +1.0%
September 12, 2023 8,535 +19 +0.3%
August 14, 2023 8,516 +14 +0.2%
July 12, 2023 8,502 +6 +0.1%
June 19, 2023 8,496 +54 +0.7%
March 18, 2023 8,442 +5 +0.1%
March 03, 2023 8,437 +37 +0.5%
June 30, 2022 8,400 +100 +1.3%
March 12, 2022 8,300 +167 +2.1%
November 24, 2021 8,133 +16 +0.2%
November 23, 2021 8,117 +14 +0.2%
November 20, 2021 8,103 +4 +0.1%
November 18, 2021 8,099 +9 +0.2%
November 16, 2021 8,090 +5 +0.1%
November 13, 2021 8,085 +6 +0.1%
November 12, 2021 8,079 +3 +0.1%
November 11, 2021 8,076 +7 +0.1%
November 10, 2021 8,069 +6 +0.1%
November 09, 2021 8,063 -1 -0.1%
November 08, 2021 8,064 -1 -0.1%
November 07, 2021 8,065 +46 +0.6%
November 01, 2021 8,019 +2 +0.1%
October 31, 2021 8,017 +10 +0.2%
October 30, 2021 8,007 +9 +0.2%
October 29, 2021 7,998 -3 -0.1%

Charts

Some Club Members

More Clubs