Team Queens 4ever on Clubhouse

Team Queens 4ever Clubhouse
1.8k Members
🙊 Comedy 💥 Fun Topics
Updated: Oct 4, 2022

Description

M̶i̶ b̶e̶s̶t̶i̶ m̶o̶m̶ f̶o̶r̶ e̶v̶e̶r̶ { 🆂︎ }

❦︎❦︎❦︎❦︎❦︎❦︎❦︎❦︎❦︎❦︎❦︎❦︎❦︎❦︎

İ̶ d̶o̶n̶'t̶ c̶a̶r̶e̶ w̶h̶a̶t̶ p̶e̶o̶p̶l̶e s̶a̶y̶ a̶b̶o̶u̶t̶ m̶e̶
o̶n̶l̶y̶ i̶ k̶n̶o̶w̶ m̶y̶ s̶t̶o̶r̶y̶

❤︎❤︎❤︎❤︎❤︎❤︎❤︎❤︎❤︎❤︎❤︎❤︎❤︎

Rules

𝗥𝘂𝗹𝗲 𝟭

𝟭:𝗥𝗲𝘀𝗽𝗲𝗰𝘁 𝗳𝗼𝗿 𝗲𝘃𝗲𝗿𝘆 𝗽𝗲𝗿𝘀𝗼𝗻 𝗣𝗹𝘇 𝗱𝗼𝗻𝘁 𝗥𝗲𝗺𝗼𝘃𝗲 𝗮𝗻𝘆 𝗣𝗲𝗿𝘀𝗼𝗻. 𝗣𝗹𝘇 𝗺𝘂𝘁𝗲 🤭

Last 30 Records

Day Members Gain % Gain
September 12, 2022 1,800 +100 +5.9%
July 26, 2022 1,700 +100 +6.3%
June 17, 2022 1,600 +100 +6.7%
May 15, 2022 1,500 +100 +7.2%
April 17, 2022 1,400 +100 +7.7%
March 27, 2022 1,300 +100 +8.4%
March 12, 2022 1,200 +236 +24.5%
November 24, 2021 964 +1 +0.2%
November 23, 2021 963 +5 +0.6%
November 22, 2021 958 +23 +2.5%
November 19, 2021 935 +12 +1.4%
November 17, 2021 923 +15 +1.7%
November 16, 2021 908 +6 +0.7%
November 15, 2021 902 +26 +3.0%
November 13, 2021 876 -1 -0.2%
November 12, 2021 877 +8 +1.0%
November 11, 2021 869 +8 +1.0%
November 10, 2021 861 +18 +2.2%
November 09, 2021 843 +2 +0.3%
November 08, 2021 841 +7 +0.9%
November 06, 2021 834 +23 +2.9%
November 04, 2021 811 +23 +3.0%
November 01, 2021 788 +2 +0.3%
October 31, 2021 786 -1 -0.2%
October 30, 2021 787 +5 +0.7%
October 29, 2021 782 +10 +1.3%
October 28, 2021 772 +9 +1.2%
October 27, 2021 763 +308 +67.7%
August 27, 2021 455 +4 +0.9%
August 26, 2021 451 +7 +1.6%

Charts

Some Club Members

More Clubs