తెలుగు వెడ్ గ్రాఫర్స్ on Clubhouse

తెలుగు వెడ్ గ్రాఫర్స్ Clubhouse
1.6k Members
Updated: Jan 31, 2023

Description

తెలుగు పెళ్లి లే మనకి జీవితం & ఆదాయం. మనకి వచ్చిన పేరు, గుర్తింపు అన్నీ తెలుగు పెళ్లిళ్ల ద్వారానే వచ్చాయి. ఎంతోమంది కొత్తవాళ్ళు వేరే Professions నుండి Wedding Photography లోకి వస్తున్నారు. అంతే కాకుండా ఇతర states నుండి కూడా మన Telugu States లో ఎంతోమంది ఫోటోగ్రాఫర్స్ వచ్చి Telugu Weddings చేస్తున్నారు అండ్ ఇక్కడ office’s ని కూడా ఓపెన్ చేస్తున్నారు. ఎందుకంటే మన తెలుగు వాళ్ళు కొత్తగా ఆలోచిస్తారు కొత్త వాటిని encourage చేస్తారు.
రండి కాసేపు ఈగో మతం కులం ప్రాంతం పక్కనపెట్టి as a Telugu Photographer గా, ఈ Telugu Weddings Competition World లో ఇంకా బాగా ఎలా develop అవ్వాలి అని మనసు విప్పి మాట్లాడుకుందాం.
ఇక్కడ పెద్ద ఫోటోగ్రాఫర్ చిన్న ఫోటోగ్రాఫర్ అనే తేడా ఉండకుండా అందరూ సమానమే అన్న లక్ష్యంతో ఒకరికి వచ్చిన నాలెడ్జ్ని ఇంకొకరo పంచుకుందాం.

Rules

Rule 1

You get to ask One question only and you need to take not more than a minute to finish it.

Rule 2

Kindly mute your mike while the others talk and overlapping their talk is not appreciated.

Rule 3

All the Questions asked should strictly be with respect to the given topic only.

Last 30 Records

Day Members Gain % Gain
November 22, 2021 1,600 +1 +0.1%
November 17, 2021 1,599 +2 +0.2%
November 12, 2021 1,597 +2 +0.2%
November 08, 2021 1,595 +1 +0.1%
November 06, 2021 1,594 +1 +0.1%
November 04, 2021 1,593 +3 +0.2%
November 02, 2021 1,590 +3 +0.2%
October 31, 2021 1,587 +1 +0.1%
October 29, 2021 1,586 +3 +0.2%
October 28, 2021 1,583 +15 +1.0%
August 26, 2021 1,568 +33 +2.2%
July 31, 2021 1,535 +54 +3.7%
July 15, 2021 1,481 +269 +22.2%
July 08, 2021 1,212 +4 +0.4%
July 06, 2021 1,208 +15 +1.3%
July 05, 2021 1,193 +18 +1.6%
July 04, 2021 1,175 +11 +1.0%
July 03, 2021 1,164 +10 +0.9%
July 02, 2021 1,154 +29 +2.6%

Charts

Some Club Members

More Clubs