افغانستان نوین on Clubhouse

افغانستان نوین Clubhouse
2k Members
Updated: Mar 27, 2024

Description

ا- همه اعضاي گروه بايد سهم فعال داشته باشد و موارد مهم سياسي و اجتماعي را با سايرين شريك سازند. ٢-احترام به نظريات ديگران يكي از اصول اساسي بوده، اعضاي محترم گروه از بحث روي موضوعات اساسيت برانگيز مانند قوم و مذهب و غيره خود داري كنند. ٣- گروه تلاش ميكند تا در هر يك ماه يك بار جلسه انلان برگزار كند. ٤- هر عضوه گروه داراي يك راي بوده و تصميم گيري در گروه توسط اكثريت صورت ميگيرد. با حرمت تیم کاری افغانستان نوین 🇦🇫

Last 30 Records

Day Members Gain % Gain
March 27, 2024 2,090 0 0.0%
February 06, 2024 2,090 0 0.0%
December 23, 2023 2,090 -1 -0.1%
November 11, 2023 2,091 0 0.0%
October 11, 2023 2,091 -1 -0.1%
September 11, 2023 2,092 -1 -0.1%
August 13, 2023 2,093 +9 +0.5%
July 12, 2023 2,084 +41 +2.1%
June 18, 2023 2,043 +57 +2.9%
March 18, 2023 1,986 -17 -0.9%
March 02, 2023 2,003 +3 +0.2%
December 24, 2022 2,000 +100 +5.3%
August 21, 2022 1,900 +100 +5.6%
May 08, 2022 1,800 +100 +5.9%
March 12, 2022 1,700 +523 +44.5%
November 24, 2021 1,177 +3 +0.3%
November 22, 2021 1,174 +6 +0.6%
November 21, 2021 1,168 +2 +0.2%
November 20, 2021 1,166 +9 +0.8%
November 17, 2021 1,157 +2 +0.2%
November 15, 2021 1,155 +3 +0.3%
November 14, 2021 1,152 +16 +1.5%
November 11, 2021 1,136 +2 +0.2%
November 10, 2021 1,134 +13 +1.2%
November 06, 2021 1,121 +6 +0.6%
November 04, 2021 1,115 -1 -0.1%
November 03, 2021 1,116 +9 +0.9%
November 01, 2021 1,107 +5 +0.5%
October 31, 2021 1,102 +7 +0.7%
October 30, 2021 1,095 +14 +1.3%

Charts

Some Club Members

More Clubs