Sмαят Buddιεѕ on Clubhouse

Sмαят Buddιεѕ Clubhouse
4k Members
Updated: Mar 26, 2024

Description

💎💎💎,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

🔰𝘞𝘦𝘭𝘤𝘰𝘮𝘦 𝘵𝘰
🆂🅼🅰🆁🆃 🅱🆄🅳🅳🅸🅴🆂🔰

✴️𝙊𝙬𝙣𝙚𝙧 𝙊𝙁 𝙏𝙝𝙚 𝘾𝙡𝙪𝙗✴️
❥𝙁𝙧𝙖𝙣𝙠𝙮 ➻ 𝙋𝙪𝙟𝙖
❥𝙀𝙠𝙡𝙖𝙨 ➻ 𝙁𝙖𝙧𝙝𝙖𝙣𝙖
❥𝙅𝙤𝙧𝙙𝙖𝙣 ➻ 𝙐𝙘𝙝𝙞𝙝𝙖

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
💎💎
💎

🥇𝖂𝖊 𝖆𝖗𝖊 𝖘𝖒𝖆𝖗𝖙 𝖊𝖓𝖔𝖚𝖌𝖍 𝖙𝖔 𝖒𝖆𝖐𝖊 𝖓𝖊𝖜 😎𝖋𝖗𝖎𝖊𝖓𝖉𝖘

🥈𝕸𝖆𝖐𝖊 𝖈𝖔𝖓𝖓𝖊𝖈𝖙𝖎𝖔𝖓 𝖜𝖎𝖙𝖍 𝖚𝖘 𝖆𝖓𝖉 𝖌𝖊𝖙 𝖎𝖓𝖙𝖔 𝖔𝖚𝖗 👑𝕭𝖀𝕯𝕯𝕴𝕰𝕾👑 𝖋𝖆𝖒𝖎𝖑y

🥉𝕾𝖙𝖆𝖞 𝖑𝖔𝖞𝖆𝖑 ,𝖇𝖊 𝖗𝖔𝖞𝖆𝖑

🏅𝕬𝖇𝖚𝖘𝖎𝖛𝖊 𝖜𝖔𝖗𝖉𝖘 𝖆𝖗𝖊 𝖓𝖔𝖙 𝖆𝖑𝖑𝖔𝖜𝖊𝖉


➢➢➢➢➢➢➢➢➢➢➢➢➢➢➢➢


🛡️🅑🅤🅓🅓🅘🅔🅢 🅵🅰🅼🅸🅻🆈-
✙𝘋𝘫 𝘚𝘩𝘢𝘳𝘮𝘢𓃬✓
✙𝘔𝘦𝘴𝘴𝘺𓃬✓
✙𝘕𝘢𝘯𝘤𝘺𓃬✓
✙𝘋𝘪𝘷𝘪𝘯𝘦 𓃬✓
✙𝘚𝘤𝘢𝘳𝘭𝘦𝘵𝘵𓃬✓
✙𝘛𝘰𝘬𝘰- 𝘵𝘰𝘬𝘰𓃬✓
✙𝘈𝘯𝘨𝘴𝘶𝘮𝘰𝘯𓃬✓
✙𝘚𝘤𝘢𝘳𝘺𓃬✓
✙𝘔𝘦𝘩𝘶𝘭𓃬✓
✙𝘮𝘢𝘯𝘶𝘫𓃬✓
✙𝘗𝘳𝘪𝘴𝘵𝘪𝘯𝘢𓃬✓
✙𝘚𝘬𝘺𝘭𝘦𝘳𓃬✓
✙𝘚𝘦𝘳𝘨𝘪𝘰 𝘋𝘰𝘣𝘣𝘦𝘺𓃬✓
✙𝘔𝘶𝘯𝘶𓃬✓
✙𝘙𝘢𝘨𝘪𝘯𝘪𓃬✓
✙𝘈𝘺𝘶𝘴𝘩𝘳𝘦𝘦𓃬✓
✙𝘛𝘢𝘯𝘢𝘺𝘢𓃬✓
✙ 𝘗𝘢𝘬𝘩𝘪 𓃬✓
✙𝘟𝘶𝘮𓃬✓
✙ 𝘔𝘰𝘳𝘰𝘮𓃬✓
✙𝘚𝘶𝘮-𝘴𝘶𝘮𝘪𓃬✓
✙𝘋𝘪𝘢 𝘈𝘳𝘤𝘩𝘦𝘳𓃬✓
✙𝘙𝘢𝘫𝘥𝘦𝘦𝘱𓃬✓
✙𝘕𝘪𝘥𝘩𝘪𓃬✓
✙𝘕𝘪𝘳𝘭𝘪𝘱𝘵𝘢𓃬✓
✙𝑀𝑎ℎ𝑖𓃬✓
✙𝑅𝑖𝑡𝑖𝑘𓃬✓
✙𝘏𝘦𝘢𝘳𝘵𝘩𝘢𝘬𝘦𝘳𓃬✓
✙𝘛𝘪𝘳𝘵𝘩𝘢𓃬✓
✙𝘓𝘪𝘭𝘭𝘺𓃬✓
✙𝘚𝘢𝘫𝘪𝘥 𝘒𝘩𝘢𝘯𓃬✓
✙𝘓𝘦𝘨𝘦𝘯𝘥𓃬✓
✙𝘋𝘩𝘶𝘯𝘶 𝘋𝘎𓃬✓
✙𝘔𝘢𝘯𝘢𝘴𝘩𝘫𝘺𝘰𝘵𝘪𓃬✓
➢➢➢➢➢➢➢➢➢➢➢➢➢➢➢➢➢➢➢➢➢➢➢➢➢➢➢


💎𝕃𝕠𝕪𝕒𝕝𝕥𝕪 𝕚𝕤 𝕣𝕠𝕪𝕒𝕝𝕥𝕪💎

➢➢➢➢➢➢➢➢➢➢➢➢➢➢➢➢➢➢➢➢➢➢➢➢➢➢➢


72972
𝙍𝙐𝙇𝙀 1): jυηє cłυв тυя kαяσηє kσsтσ kσяє σηły ɦเɦσтσҡ α мσ∂єяαтσя вσηυα нσi .
𝙍𝙐𝙇𝙀 2): [α̲̲̅̅м̲̲̅̅я̲̲̅̅ ̲̲̅̅d̲̲̅̅υ̲̲̅̅s̲̲̅̅н̲̲̅̅м̲̲̅̅и̲̲̅̅ ̲̲̅̅α̲̲̅̅н̲̲̅̅i̲̲̅̅l̲̲̅̅є̲̲̅̅ ̲̲̅̅є̲̲̅̅k̲̲̅̅d̲̲̅̅м̲̲̅̅ ̲̲̅̅я̲̲̅̅є̲̲̅̅м̲̲̅̅σ̲̲̅̅v̲̲̅̅ ̲̲̅̅м̲̲̅̅α̲̲̅̅я̲̲̅̅i̲̲̅̅ ̲̲̅̅d̲̲̅̅i̲̲̅̅α̲̲̅̅ ̲̲̅̅н̲̲̅̅σ̲̲̅̅i̲̅]
𝙍𝙐𝙇𝙀 3): yєн sαв rυℓєs αρทє ∂iмαg мєiท gнυsαкє τααℓα мαr ℓσ

Rules

𝙍𝙐𝙇𝙀 1)

jυηє cłυв тυя kαяσηє kσsтσ kσяє σηły ɦเɦσтσҡ α мσ∂єяαтσя вσηυα нσi .

𝙍𝙐𝙇𝙀 2)

[α̲̲̅̅м̲̲̅̅я̲̲̅̅ ̲̲̅̅d̲̲̅̅υ̲̲̅̅s̲̲̅̅н̲̲̅̅м̲̲̅̅и̲̲̅̅ ̲̲̅̅α̲̲̅̅н̲̲̅̅i̲̲̅̅l̲̲̅̅є̲̲̅̅ ̲̲̅̅є̲̲̅̅k̲̲̅̅d̲̲̅̅м̲̲̅̅ ̲̲̅̅я̲̲̅̅є̲̲̅̅м̲̲̅̅σ̲̲̅̅v̲̲̅̅ ̲̲̅̅м̲̲̅̅α̲̲̅̅я̲̲̅̅i̲̲̅̅ ̲̲̅̅d̲̲̅̅i̲̲̅̅α̲̲̅̅ ̲̲̅̅н̲̲̅̅σ̲̲̅̅i̲̅]

𝙍𝙐𝙇𝙀 3)

yєн sαв rυℓєs αρทє ∂iмαg мєiท gнυsαкє τααℓα мαr ℓσ

Last 30 Records

Day Members Gain % Gain
March 26, 2024 4,068 +2 +0.1%
February 05, 2024 4,066 +2 +0.1%
December 22, 2023 4,064 +1 +0.1%
November 10, 2023 4,063 +2 +0.1%
October 10, 2023 4,061 0 0.0%
September 11, 2023 4,061 +16 +0.4%
August 13, 2023 4,045 +13 +0.4%
July 11, 2023 4,032 +31 +0.8%
June 18, 2023 4,001 +3 +0.1%
March 17, 2023 3,998 -2 -0.1%
December 24, 2022 4,000 -100 -2.5%
October 30, 2022 4,100 +100 +2.5%
October 17, 2022 4,000 -100 -2.5%
May 14, 2022 4,100 -100 -2.4%
March 12, 2022 4,200 +956 +29.5%
November 24, 2021 3,244 +20 +0.7%
November 23, 2021 3,224 +31 +1.0%
November 22, 2021 3,193 +31 +1.0%
November 21, 2021 3,162 +24 +0.8%
November 20, 2021 3,138 +12 +0.4%
November 19, 2021 3,126 +23 +0.8%
November 18, 2021 3,103 +2 +0.1%
November 17, 2021 3,101 +34 +1.2%
November 16, 2021 3,067 +8 +0.3%
November 15, 2021 3,059 +26 +0.9%
November 14, 2021 3,033 +21 +0.7%
November 13, 2021 3,012 +63 +2.2%
November 12, 2021 2,949 +68 +2.4%
November 11, 2021 2,881 +23 +0.9%
November 09, 2021 2,858 +1 +0.1%

Charts

Some Club Members

More Clubs