புதியவன் on Clubhouse

புதியவன் Clubhouse
2.6k Members
📚 Books 🗿 History Topics
Updated: Jun 23, 2022

Description

கற்றலும் கற்பித்தலும்

Twitter ID : @Pudhiyavanoffl Instagram : @pudhiyavanofficial Facebook: @pudhiyavanofficial

Rules

Speaker's

You treat us good, we will treat you better. You treat us bad, we will treat you worse. And when in doubt, knock 'em out.'

Last 30 Records

Day Members Gain % Gain
May 08, 2022 2,600 +100 +4.0%
March 12, 2022 2,500 +356 +16.7%
November 24, 2021 2,144 +6 +0.3%
November 23, 2021 2,138 +4 +0.2%
November 22, 2021 2,134 +10 +0.5%
November 20, 2021 2,124 +8 +0.4%
November 19, 2021 2,116 +7 +0.4%
November 18, 2021 2,109 +41 +2.0%
November 16, 2021 2,068 +12 +0.6%
November 14, 2021 2,056 +14 +0.7%
November 13, 2021 2,042 +23 +1.2%
November 11, 2021 2,019 +4 +0.2%
November 08, 2021 2,015 -2 -0.1%
November 07, 2021 2,017 +6 +0.3%
November 06, 2021 2,011 +12 +0.7%
November 04, 2021 1,999 +16 +0.9%
November 01, 2021 1,983 +5 +0.3%
October 31, 2021 1,978 +8 +0.5%
October 30, 2021 1,970 +21 +1.1%
October 29, 2021 1,949 +6 +0.4%
October 28, 2021 1,943 +586 +43.2%
August 25, 2021 1,357 +6 +0.5%

Charts

Some Club Members

More Clubs