شب‌های دروازه دولاب on Clubhouse

شب‌های دروازه دولاب Clubhouse
209 Members
Updated: May 25, 2024

Description


⚓ تازه‌ایم ولی اصالت داریم.

📍خلوت ترین کلاب فارسی زبان.

❌ مباحث علمی، فرهنگی، اقتصادی،جسمی،جنسی و تربیتی اجتماعی


Last 30 Records

Day Members Gain % Gain
May 25, 2024 209 +2 +1.0%
March 04, 2024 207 +31 +17.7%
January 14, 2024 176 0 0.0%
November 30, 2023 176 0 0.0%
October 26, 2023 176 0 0.0%
September 26, 2023 176 0 0.0%
August 27, 2023 176 -1 -0.6%
July 25, 2023 177 +4 +2.4%
June 29, 2023 173 -2 -1.2%
April 03, 2023 175 +1 +0.6%
March 10, 2023 174 0 0.0%
January 03, 2023 174 +1 +0.6%
November 22, 2022 173 +1 +0.6%
October 27, 2022 172 +1 +0.6%
September 16, 2022 171 +1 +0.6%
July 29, 2022 170 -1 -0.6%
July 22, 2022 171 -1 -0.6%
July 03, 2022 172 +1 +0.6%
June 13, 2022 171 +1 +0.6%
April 20, 2022 170 +1 +0.6%
April 13, 2022 169 +1 +0.6%
April 06, 2022 168 +2 +1.3%
March 22, 2022 166 +1 +0.7%
March 16, 2022 165 +2 +1.3%
February 22, 2022 163 +7 +4.5%
November 07, 2021 156 -1 -0.7%
November 03, 2021 157 +52 +49.6%

Charts

Some Club Members

More Clubs