ನಾವೆಲ್ಲಾ ಒಂದೇ on Clubhouse

ನಾವೆಲ್ಲಾ ಒಂದೇ Clubhouse
1.5k Members
Updated: Nov 3, 2023

Description

ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಇತಿಹಾಸ.
ಎಲ್ಲಾ ಜಾತಿಗಳನ್ನು ,ಧರ್ಮಗಳನ್ನು ಸಮಾನತೆ ,ಗೌರವ ನೀಡುವ ಮತ್ತು ಸಂವಿಧಾನವನ್ನು ರಕ್ಷಣೆ & ಪಾಲಿಸುವ ದೇಶದ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ನಾಗರಿಕನ ಮೂಲಭೂತ ಕರ್ತವ್ಯ .
ನಾನು ಭಾರತೀಯ ಪ್ರಜೆಯಾಗಿ ಎಲ್ಲಾ ಧರ್ಮಗಳ ,ಎಲ್ಲಾ ಜಾತಿ ಪಂಗಡಗಳನ್ನು ಗೌರವಿಸೋಣ ಮತ್ತು ಪ್ರೀತಿ ಬಾಂಧವ್ಯಗಳಿಂದ ಸೌಹಾರ್ದತೆಯ ಜೀವನವನ್ನು ನಡೆಸಬೇಕು.
ಅದಕ್ಕೆ ಭಾರತೀಯ ಪ್ರಜೆಗಳಾದ ನಾವು "ನಾವೆಲ್ಲಾ ಒಂದೇ" ಯಾಗಿ
ನಮ್ಮ ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವವನ್ನು ಎತ್ತಿ ಹಿಡಿಯೋಣ.
ನಮ್ಮ ಸಂವಿಧಾನವನ್ನು ಗೌರವಿಸೋಣ.

https://youtube.com/channel/UC9SVVjF3qbPjI_esWZC-mIA

Pls Share and Subscribe ☝💐
ನಾವೆಲ್ಲಾ ಭಾರತೀಯರು,ದೇಶದ ಎಲ್ಲಾ ಧರ್ಮಗಳನ್ನು,ಜಾತಿಗಳನ್ನು ಗೌರವಿಸು.:
ಅವಾಚ್ಯ ಪದಗಳನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸುವವರಿಗೆ ಅವಕಾಶವಿಲ್ಲ:
ಉತ್ತಮ ಚರ್ಚೆ ನಡೆಯಬೇಕು,ತಮ್ಮ ಅಭಿಪ್ರಾಯವನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿರಿ.:

Last 30 Records

Day Members Gain % Gain
November 03, 2023 1,564 +6 +0.4%
October 04, 2023 1,558 +19 +1.3%
September 04, 2023 1,539 +5 +0.4%
August 07, 2023 1,534 +17 +1.2%
July 06, 2023 1,517 +14 +1.0%
April 11, 2023 1,503 -20 -1.4%
March 14, 2023 1,523 +23 +1.6%
September 11, 2022 1,500 +100 +7.2%
July 11, 2022 1,400 +100 +7.7%
June 15, 2022 1,300 +100 +8.4%
May 13, 2022 1,200 +100 +9.1%
April 22, 2022 1,100 +100 +10.0%
April 02, 2022 1,000 +2 +0.3%
March 26, 2022 998 +8 +0.9%
March 17, 2022 990 +20 +2.1%
March 10, 2022 970 +355 +57.8%
November 21, 2021 615 +9 +1.5%
November 17, 2021 606 -1 -0.2%
November 14, 2021 607 +2 +0.4%
November 12, 2021 605 +1 +0.2%
November 11, 2021 604 +16 +2.8%
November 08, 2021 588 +202 +52.4%
November 06, 2021 386 +5 +1.4%
November 05, 2021 381 +15 +4.1%
November 04, 2021 366 +7 +2.0%
November 01, 2021 359 +1 +0.3%

Charts

Some Club Members

More Clubs