꧁ SOM252 ꧂ on Clubhouse

꧁ SOM252 ꧂ Clubhouse
2.8k Members
💥 Fun ✨ Meet People Topics
Updated: Jun 23, 2022

Description

Qᴏᴏʟᴋᴀ ɴᴀsᴀsʜᴀᴅᴀ ʟᴀғɪʜɪ ʜᴏʀᴇ ʀᴇʀ ꧁𝑆𝑂𝑀252꧂ soo dhowada 🙏♥️👸🏼🤴🏻👍🏻

Rules

SHOW RESPECT

𝕊𝕙𝕠𝕨 𝕣𝕖𝕤𝕡𝕖𝕔𝕥 𝕥𝕠 𝕡𝕖𝕠𝕡𝕝𝕖 𝕖𝕧𝕖𝕟 𝕚𝕗 𝕥𝕙𝕖𝕪 𝕕𝕠𝕟’𝕥 𝕕𝕖𝕤𝕖𝕣𝕧𝕖 𝕚𝕥. ℝ𝕖𝕤𝕡𝕖𝕔𝕥 𝕚𝕤 𝕒 𝕣𝕖𝕗𝕝𝕖𝕔𝕥𝕚𝕠𝕟 𝕠𝕗 𝕪𝕠𝕦𝕣 𝕔𝕙𝕒𝕣𝕒𝕔𝕥𝕖𝕣, 𝕟𝕠𝕥 𝕪𝕠𝕦𝕣𝕤

NO QABIIL

𝕎𝕖 𝕒𝕣𝕖 𝕠𝕟𝕖 𝕊𝕠𝕞𝕒𝕝𝕚❤️

NO CAAY

Last 30 Records

Day Members Gain % Gain
March 12, 2022 2,800 -36 -1.3%
November 22, 2021 2,836 -4 -0.2%
November 20, 2021 2,840 -1 -0.1%
November 19, 2021 2,841 -9 -0.4%
November 14, 2021 2,850 +3 +0.2%
November 13, 2021 2,847 -1 -0.1%
November 12, 2021 2,848 -3 -0.2%
November 11, 2021 2,851 -6 -0.3%
November 05, 2021 2,857 -4 -0.2%
November 03, 2021 2,861 +1 +0.1%
November 01, 2021 2,860 +5 +0.2%
October 31, 2021 2,855 -1 -0.1%
October 30, 2021 2,856 +2 +0.1%
October 29, 2021 2,854 -4 -0.2%
October 28, 2021 2,858 -1 -0.1%
October 27, 2021 2,859 -28 -1.0%
August 27, 2021 2,887 -1 -0.1%
August 25, 2021 2,888 -3 -0.2%
August 24, 2021 2,891 -3 -0.2%
August 23, 2021 2,894 -1 -0.1%
August 21, 2021 2,895 -1 -0.1%
August 20, 2021 2,896 -1 -0.1%
August 19, 2021 2,897 -1 -0.1%
August 18, 2021 2,898 -5 -0.2%
August 17, 2021 2,903 -7 -0.3%
August 16, 2021 2,910 -4 -0.2%
August 15, 2021 2,914 -6 -0.3%

Charts

Some Club Members

More Clubs