مستندباز on Clubhouse

مستندباز Clubhouse
1.1k Members
Updated: Sep 1, 2023

Description

بهترین یا جدیدترین فیلم مستندی که دیده ایم را به هم معرفی کنیم و در مورد موضوعش با هم حرف بزنیم.

Last 30 Records

Day Members Gain % Gain
September 01, 2023 1,102 +2 +0.2%
August 03, 2023 1,100 +5 +0.5%
July 02, 2023 1,095 -3 -0.3%
April 07, 2023 1,098 +5 +0.5%
March 12, 2023 1,093 -7 -0.7%
June 27, 2022 1,100 +100 +10.0%
March 17, 2022 1,000 +4 +0.5%
March 09, 2022 996 +56 +6.0%
November 16, 2021 940 +4 +0.5%
November 13, 2021 936 +9 +1.0%
November 10, 2021 927 +8 +0.9%
November 06, 2021 919 +4 +0.5%
November 03, 2021 915 +3 +0.4%
November 01, 2021 912 +4 +0.5%
October 30, 2021 908 +1 +0.2%
October 29, 2021 907 +2 +0.3%
October 28, 2021 905 +2 +0.3%
October 26, 2021 903 +303 +50.5%
August 27, 2021 600 +5 +0.9%
August 23, 2021 595 +5 +0.9%
August 21, 2021 590 +2 +0.4%
August 20, 2021 588 +1 +0.2%
August 18, 2021 587 +7 +1.3%

Charts

Some Club Members

More Clubs