موفقیت | Success on Clubhouse

موفقیت | Success Clubhouse
9.7k Members
Updated: Mar 23, 2024

Description

Psychology📚, Family👨‍👩‍👧‍👦, Self Growth💪, Marriage💍, Relationship👩‍❤️‍👨, Life skills👫, Stress & Anxiety😥, Anger Management😶, Happiness☺️, positivism➕, Peacefulness🧘‍♀️ روانشناسی📚، خانواده👨‍👩‍👧‍👦، پیشرفت فردی و خودسازی💪، ازدواج💍، رابطه👩‍❤️‍👨، مهارت‌‌های زندگی👫، استرس و اضطراب😥، مدیریت خشم😶، شادی☺️، مثبت نگری➕، آرامش‌‌

Welcome to "SUCCESS" Club
به کلاب "موفقیت/success" خوش آمدید

All members can create rooms under this club
تمام ممبرها می توانند تحت این کلاب اتاق مورد نظرشان را ایجاد کنند

Make sure to add "Mahtab Alimoradi" as Co-Host, if you want your rooms to be more successful under "SUCCESS" Club.
اگر می خواهید اتاقهای شما در کلاب "موفقیت/success" بیشتر دیده شود، حتما ادمین کلاب، "مهتاب علیمرادی" را به عنوان کو-هاست اضافه کنید

Feel free to nominate other members to join our club
در صورت تمایل اعضای دیگر را برای عضویت در کلاب ما معرفی کنید

A place where you can increase your success in your lives as the Iranians around the world
یک فضایی برای همه ایرانیان داخل و خارج از کشور برای افزایش موفقیت در زندگی شان می باشد

Please do not discuss politics, religious, or geopolitical conflicts or topics
لطفا از بحثهای سیاسی، مذهبی یا تنشهای منطقه ای و مسائل بحث برانگیز جدا خودداری شود.
Rule #1 | قانون ۱: Please do not discuss politics, religious, or geopolitical conflicts or topics
لطفا از بحثهای سیاسی، مذهبی یا تنشهای منطقه ای و مسائل بحث برانگیز جدا خودداری شود
Rule #2 | قانون ۲: All members are expected to treat each other with respect, regardless of ethnicity, disability, gender
احترام به ملیت، قومیت، مذاهب و جنسیت الزامی و سخنان نفرت انگیز و نژادپرستانه ممنوع است

Rules

Rule #1 | قانون ۱

Please do not discuss politics, religious, or geopolitical conflicts or topics
لطفا از بحثهای سیاسی، مذهبی یا تنشهای منطقه ای و مسائل بحث برانگیز جدا خودداری شود

Rule #2 | قانون ۲

All members are expected to treat each other with respect, regardless of ethnicity, disability, gender
احترام به ملیت، قومیت، مذاهب و جنسیت الزامی و سخنان نفرت انگیز و نژادپرستانه ممنوع است

Last 30 Records

Day Members Gain % Gain
March 23, 2024 9,702 +7 +0.1%
February 02, 2024 9,695 +11 +0.2%
December 19, 2023 9,684 +7 +0.1%
November 08, 2023 9,677 +8 +0.1%
October 08, 2023 9,669 +5 +0.1%
September 09, 2023 9,664 +1 +0.1%
August 11, 2023 9,663 -7 -0.1%
July 10, 2023 9,670 0 0.0%
June 17, 2023 9,670 +101 +1.1%
March 16, 2023 9,569 +69 +0.8%
January 23, 2023 9,500 +100 +1.1%
December 24, 2022 9,400 +100 +1.1%
November 11, 2022 9,300 +100 +1.1%
September 25, 2022 9,200 +100 +1.1%
August 27, 2022 9,100 +100 +1.2%
August 07, 2022 9,000 +100 +1.2%
July 19, 2022 8,900 +100 +1.2%
June 29, 2022 8,800 +100 +1.2%
June 16, 2022 8,700 +100 +1.2%
June 03, 2022 8,600 +100 +1.2%
May 14, 2022 8,500 +100 +1.2%
May 07, 2022 8,400 +100 +1.3%
April 23, 2022 8,300 +100 +1.3%
April 09, 2022 8,200 +100 +1.3%
April 02, 2022 8,100 +100 +1.3%
March 27, 2022 8,000 +100 +1.3%
March 18, 2022 7,900 +100 +1.3%
March 11, 2022 7,800 +1,147 +17.3%
November 23, 2021 6,653 +2 +0.1%
November 22, 2021 6,651 +9 +0.2%

Charts

Some Club Members

More Clubs