قصه شب on Clubhouse

قصه شب Clubhouse
9.6k Members
Updated: Jun 23, 2022

Description

قصه شب محفلی‌ست با حضور نویسندگان، شاعران و مجریان شناخته‌ شده‌ی‌ ایرانی

در اینجا داستان‌ها و نوشته‌های یکدیگر را گوش می‌کنیم، کتاب می‌خوانیم و شعر می‌شنویم.

Last 30 Records

Day Members Gain % Gain
March 12, 2022 9,600 +209 +2.3%
November 23, 2021 9,391 +6 +0.1%
November 22, 2021 9,385 +11 +0.2%
November 21, 2021 9,374 +11 +0.2%
November 20, 2021 9,363 +5 +0.1%
November 19, 2021 9,358 +15 +0.2%
November 18, 2021 9,343 +5 +0.1%
November 17, 2021 9,338 +5 +0.1%
November 16, 2021 9,333 +5 +0.1%
November 15, 2021 9,328 -2 -0.1%
November 14, 2021 9,330 +12 +0.2%
November 13, 2021 9,318 +13 +0.2%
November 12, 2021 9,305 +13 +0.2%
November 11, 2021 9,292 +7 +0.1%
November 10, 2021 9,285 +6 +0.1%
November 09, 2021 9,279 +4 +0.1%
November 08, 2021 9,275 +21 +0.3%
November 07, 2021 9,254 +4 +0.1%
November 06, 2021 9,250 +15 +0.2%
November 05, 2021 9,235 +17 +0.2%
November 04, 2021 9,218 +13 +0.2%
November 03, 2021 9,205 +9 +0.1%
November 01, 2021 9,196 +5 +0.1%
October 31, 2021 9,191 +17 +0.2%
October 30, 2021 9,174 +18 +0.2%
October 29, 2021 9,156 +9 +0.1%
October 28, 2021 9,147 +11 +0.2%
October 27, 2021 9,136 +23 +0.3%
October 26, 2021 9,113 +1,176 +14.9%
August 27, 2021 7,937 +3 +0.1%

Charts

Some Club Members

More Clubs