แม่บ้าน Station on Clubhouse

แม่บ้าน Station Clubhouse
149 Members
👩🏻‍🤝‍👩🏿 Women 🍏 Education Topics
Updated: Oct 6, 2022

Description

แบ่งปันเรื่องราว การใช้ชีวิต อาชีพ รายได้ การศึกษาและสุขภาพ 🪴🎉

Rules

Rule #1

พูดคุยสอบถามบนความสุข เน้นรอยยิ้มและเสียงหัวเราะ ไม่สร้างทุกข์โดยพูดหยาบหรือพาดพิงถึงผู้อื่น ให้ได้รับความเสียหาย

Rule #2

กลุ่มนี้เพื่อคนชอบเรียนรู้ พัฒนาตัวเอง และพร้อมแบ่งปัน

Rule #3

ฉันได้อ่านกฎและยอมรับทุกข้อ

Some Club Members

More Clubs