بیولوژی Biology on Clubhouse

بیولوژی   Biology Clubhouse
2.2k Members
🧬 Biology 🦠 Covid-19 Topics
Updated: May 21, 2022

Description

تریبون باز، تمام مقاطع در رشته های بیولوژی اعم از ایمونولوژی، بیوانفورماتیک، ویروس شناسی، میکروبیولوژی، انگل شناسی، قارچ شناسی، هماتولوژی، ژنتیک، بیوشیمی و ... البته روم های بحث های آزاد هم خواهیم داشت

Last 30 Records

Day Members Gain % Gain
April 30, 2022 2,200 +100 +4.8%
March 11, 2022 2,100 +242 +13.1%
November 24, 2021 1,858 +8 +0.5%
November 22, 2021 1,850 +3 +0.2%
November 21, 2021 1,847 +7 +0.4%
November 20, 2021 1,840 +14 +0.8%
November 17, 2021 1,826 +27 +1.6%
November 13, 2021 1,799 +45 +2.6%
November 08, 2021 1,754 +1 +0.1%
November 07, 2021 1,753 +40 +2.4%
November 01, 2021 1,713 +5 +0.3%
October 31, 2021 1,708 +7 +0.5%
October 30, 2021 1,701 +1 +0.1%
October 29, 2021 1,700 +4 +0.3%
October 28, 2021 1,696 +865 +104.1%
August 26, 2021 831 +1 +0.2%
August 25, 2021 830 +272 +48.8%
August 20, 2021 558 +9 +1.7%
August 19, 2021 549 -271 -33.1%

Charts

Some Club Members

More Clubs