اتاق فکر اپوزیسیون ايران on Clubhouse

اتاق فکر اپوزیسیون ايران Clubhouse
9.9k Members
Updated: Jan 31, 2024

Description

✅ اتاق فكر اپوزيسيون ايران يك پايگاه انديشه باورمند به آزاديخواهى، دمكراسى، ايران گرايى، حقوق بشر و براندازى نظام حكومت اسلامى در ايران است كه به صورت فراجناحى اداره مى شود.
✳️ مدت زمان نشست هاى عمومى در حدود ٣٠٠ دقيقه است.
❇️ از اين پس به دليل حفظ امنيت اتاقها تعداد مديران اتاق محدود به اعضاى اصلى شوراى براندازى، شخصيت هاى حامى شورا و يا ميهمانان ويژه و از پيش دعوت شده خواهند بود.

Rules

مدت زمان نشست هاى عمومى فقط ٢٤٠ دقيقه است !

باورمند به
✅ ايران گرايى
✅ پادشاهى پارلمانى
✅ دمكراسى
✅ حقوق بشر
✅ الزامأ براندازى

ما باورمندیم به :

✅ايران گرايى
✅پادشاهى پارلمانى
✅دمكراسى
✅حقوق بشر
و ❗️الزامأ برانداز ❗️
‼️ #نه_به_جمهورى_اسلامى ‼️

Last 30 Records

Day Members Gain % Gain
January 31, 2024 9,938 +993 +11.2%
December 17, 2023 8,945 +747 +9.2%
November 07, 2023 8,198 +649 +8.6%
October 07, 2023 7,549 +1,812 +31.6%
September 08, 2023 5,737 +591 +11.5%
August 10, 2023 5,146 +226 +4.6%
July 08, 2023 4,920 +92 +2.0%
June 16, 2023 4,828 +494 +11.4%
March 16, 2023 4,334 +34 +0.8%
January 19, 2023 4,300 +100 +2.4%
November 30, 2022 4,200 +100 +2.5%
November 05, 2022 4,100 +100 +2.5%
October 04, 2022 4,000 +100 +2.6%
September 02, 2022 3,900 +100 +2.7%
July 25, 2022 3,800 +100 +2.8%
June 22, 2022 3,700 +100 +2.8%
June 03, 2022 3,600 +100 +2.9%
May 20, 2022 3,500 +100 +3.0%
May 07, 2022 3,400 +100 +3.1%
April 16, 2022 3,300 +100 +3.2%
March 18, 2022 3,200 +100 +3.3%
March 11, 2022 3,100 +735 +31.1%
November 23, 2021 2,365 +40 +1.8%
November 18, 2021 2,325 -1 -0.1%
November 17, 2021 2,326 +7 +0.4%
November 16, 2021 2,319 +30 +1.4%
November 15, 2021 2,289 +9 +0.4%
November 14, 2021 2,280 +46 +2.1%
November 13, 2021 2,234 +8 +0.4%
November 12, 2021 2,226 +4 +0.2%

Charts

Some Club Members

More Clubs