خانه شبکه و امنیت ایران on Clubhouse

خانه شبکه و امنیت ایران Clubhouse
2.2k Members
🧠 AI 🌱 Networking Topics
Updated: May 13, 2022

Description

دورهم جمع خواهیم شد تا در مورد شبکه ، امنیت شبکه و کلود بحث و تبادل نظر کنیم با فعالان ، متخصصین و با تجربه های این حوزه و صنعت در فضای دوستانه و اخلاق‌گرا آشنا شویم •~•~•~•~•~•~•~•~•~•~••~•~•~•~•. Routing and Switching-Service Provider-Enterprise Network-Data Center-Security-Collaboration (VOIP)-Wireless Network-SDN Network-Data Engineering-DevOps-Kubernetes. Getting started in Cloud-Cloud Costing-IOT-Hybrid Cloud-Cloud Native-Multi Cloud-Cloud Networking-Data Science-Big Data-OpenStack •~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•. سعی خواهیم کرد هر دوهفته 🗓 یکبار رویدادی جدید با موضوع مشخص ، جذاب و کاربردی در کلاب داشته باشیم

Rules

Network & Security and Cloud

🎯 Enterprise Network 🎯 Data Center Network 🎯 Service Provider Network 🎯 Collaboration (VOIP)

Network & Security and Cloud

🎯 Security Network 🎯 Wireless Network 🎯 SDN Network 🎯 DevOps

Network & Security and Cloud

🎯 Hybrid Cloud 🎯 Getting started in Cloud 🎯 Cloud Costing 🎯 AI and IOT

Last 30 Records

Day Members Gain % Gain
April 22, 2022 2,200 +100 +4.8%
March 10, 2022 2,100 +97 +4.9%
November 19, 2021 2,003 +15 +0.8%
November 16, 2021 1,988 +8 +0.5%
November 13, 2021 1,980 +4 +0.3%
November 10, 2021 1,976 -1 -0.1%
November 08, 2021 1,977 +2 +0.2%
November 06, 2021 1,975 +8 +0.5%
November 01, 2021 1,967 +4 +0.3%
October 30, 2021 1,963 -2 -0.2%
October 29, 2021 1,965 +6 +0.4%
October 28, 2021 1,959 +137 +7.6%
August 25, 2021 1,822 +6 +0.4%
August 24, 2021 1,816 +3 +0.2%
August 23, 2021 1,813 +1 +0.1%
August 22, 2021 1,812 +4 +0.3%
August 21, 2021 1,808 +5 +0.3%
August 20, 2021 1,803 +3 +0.2%
August 19, 2021 1,800 +1 +0.1%
August 17, 2021 1,799 +2 +0.2%

Charts

Some Club Members

More Clubs