ഇച്ചായൻ ഇച്ചായൻ on Clubhouse

Updated: May 24, 2022
ഇച്ചായൻ ഇച്ചായൻ Clubhouse
1.6k Followers
4.2k Following
@its_me_echayan Username

Bio

இச்சாயன்
Echaayan
ഇച്ചായൻ
Surya Veriyan

🔒𝕃𝕠𝕪𝕒𝕝 𝕎𝕚𝕥𝕙 𝕄𝕚𝕣𝕣𝕠𝕣🔒
🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹
എരിഞ്ഞടങ്ങാനോ നിരാശയിൽ തല കുനിച്ചിരിക്കാനോ ഉള്ളതല്ല ജീവിതം, പ്രതീക്ഷയോടെ മുന്നേറുവാനുള്ളതാണ്... യാത്ര തുടരാം നല്ല ചിന്തകളോടെ... കരുത്തുള്ള മനസോടെ..എന്ന് നിങ്ങടെ സ്വന്തം............ഇച്ഛായൻ

*നേഴ്സ്മാർ ജീവനാണ് 8വയസു മുതൽ മനസ്സിൽ കേറിയതാ മാലാഖാമാരോടുള്ള പ്രണയം (ആരാധന)*
🔒𝕃𝕒𝕪𝕒𝕔𝕙𝕖𝕔𝕙𝕚🔒
🔒ℝ𝕖𝕟𝕦. ℝ𝕖𝕛𝕚 🔒

എത്രയെത്രയോ അദൃശ്യ പ്രണയങ്ങൾ ! പറഞ്ഞ സ്നേഹത്തേക്കാൾ കൂടുതൽ പറയാത്ത സ്നേഹം ആണ് ! ഏറ്റവും വലിയ ഭാഗ്യവും ആ പറയാത്ത പ്രണയമാവും...കറുത്ത കരിവളകൾ അവളുടെ വെളുത്ത കൈയ്യ്കളിൽ ചുംബിച്ചു കൊണ്ട് ചന്തം നിറഞ്ഞ ചിരികളുമായി... ചമയങ്ങളില്ലാതെ വരുന്ന അവളെയും കാത്തു ആ ഇടവഴിയില് പൊഴിഞ്ഞു വീണ ഇലകളില് ഒരു നഷ്ട പ്രണയത്തിന്റെ നൊമ്പര കഥകള് വായിക്കാതെ ഇന്നും ഞാന് കാത്തിരിക്കുന്നു .... ആ പാദസരത്തിന്റെ കിലുക്കത്തിനായ്‌

💌💌💌💌💌💌💌💌💌💌💌💌💌💌💌💌💌💌💌💌💌
💌 💚𝔹𝕖𝕡𝕠💚
💌 💚ℍ𝕒𝕣𝕚𝕔𝕙𝕖𝕥𝕥𝕒𝕟💚
💌 💚𝕊𝕪𝕒𝕞𝕔𝕙𝕖𝕥𝕥𝕒𝕟💚
💌 💚𝕊𝕦𝕕𝕙𝕖𝕖𝕤𝕙💚
💌 💚ℙ𝕖𝕥.𝕃𝕠𝕧𝕖𝕣💚
💌 💚𝕄𝕖𝕖𝕟𝕦 𝕋𝕙𝕠𝕞𝕒𝕤💚
💌 💚𝕁𝕒𝕒𝕟𝕚💚
💌 💚†u††u💚
💌 💚𝔽𝕠𝕠𝕕 𝕚𝕜𝕜𝕒💚
💌 💚𝕆𝕝𝕚𝕧𝕖𝕣. 𝕋𝕨𝕚𝕤𝕥💚
💌 💚ℂ𝕙𝕚𝕟𝕟𝕦𝕥𝕥𝕪.ℂ𝕙𝕚𝕟𝕟𝕦𝕫𝕫𝕫💚
💌 💚𝕊𝕙𝕚𝕝𝕡𝕒 𝕞𝕠𝕝💚
💌 ❤💛💚🇸 🇮  🇹 🇭 🇦 🇲 🇲 🇦 ❤💛💚
💌 💚𝔸𝕞𝕪💚
💌 💚𝕸𝖆𝖆𝖑𝖔𝖔𝖙𝖙𝖆𝖓 💚
💌 💚𝕂𝕦𝕥𝕥𝕪𝕡𝕚𝕤𝕙𝕒𝕤𝕙💚
💌 💚𝔸𝕟𝕒𝕟𝕥𝕙𝕦.ℙ𝕣𝕒𝕜𝕒𝕤𝕙💚
💌 💚𝕊𝕒𝕓𝕖𝕖𝕣. ℂ𝕒𝕥💚
💌 💚അമൽ (𝙲 𝙺)💚
💌 💚ചിലങ്ക 💚
💌 💚കുഞ്ഞൂ 💚
💌 💚𝔾𝕒𝕟𝕚. ℂ𝕠𝕠𝕝𝕖𝕣💚
💌 💚ℙ𝕒𝕧𝕒𝕞 ℕ𝕛𝕒𝕟💚
💌 💚𝕬𝖗𝖚𝖘𝖍𝖆 വനമാലി💚
💌 💚മഴനീർ 💚 ചിന്നു ഉയിർ
💌💌💌💌💌💌💌💌💌💌💌💌💌💌💌💌💌💌

🌹🌹🌹🌹🌹𝕄𝕚𝕟𝕟𝕒𝕞𝕚𝕟𝕟𝕚𝕜𝕜𝕠𝕠𝕥𝕒𝕞 🌹🌹🌹🌹🌹

ꜱᴏᴏʀᴀᴊ ᴠ ʀ ᴠᴇɴɢᴀᴢʜᴀ
9061217695 Telagram
KL_34_മുണ്ടക്കയംകാരൻ
𝕀ℕ𝔻𝕀𝔸ℕ 𝔸𝕣𝕞𝕪 𝕌𝕪𝕚𝕣
𝔸ℝ𝕄𝕐 𝕃𝕠𝕧𝕖𝕣
ഇന്ത്യൻ ആർമി ഉയിർ


𝕂𝕖𝕣𝕚𝕧𝕒 𝕞𝕒𝕜𝕜𝕒𝕝𝕖🥳🥳🥳🥳𝕂𝕍𝕄🥰🥰𝕎𝕖𝕝𝕔𝕠𝕞𝕖 𝕥𝕠 𝕠𝕦𝕣 𝔽𝕒𝕞𝕚𝕝𝕪😍😍 😍😍🙃🙃🥰

𝕆𝕗𝕗𝕚𝕔𝕚𝕒𝕝 𝕔𝕠-𝕠𝕣𝕕𝕚𝕟𝕒𝕥𝕠𝕣 ℕ𝕠-120
ℙ𝕝𝕒𝕔𝕖 : മുണ്ടക്കയം


" ♥️🎉💝💞💖💝𝓒𝓸𝓷𝓺𝓾𝓮𝓻 𝓽𝓱𝓮 𝓦𝓸𝓻𝓵𝓭 𝓦𝓲𝓽𝓱 𝓲𝓷𝓬𝓵𝓾𝓼𝓲𝓸𝓷 𝓐𝓷𝓭 𝓕𝓲𝓵𝓵 𝓦𝓲𝓽𝓱 𝓛𝓸𝓿𝓮💞💖🎉💝🎉♥️🎉💝" 😍😍🥳🥳

കാത്തിരുന്ന് ഈ ജന്മം മുഴുവൻ തീർക്കേണ്ടി വന്നാലും നീ ആയിരിക്കും എന്റെ മനസ്സിൽ നിറയെ......
നിറങ്ങൾ ഇല്ലാത്ത എന്റെ ലോകത്തു നിറങ്ങളായി നീ വരുന്നതും കാത്തു നിൽക്കുകയാണ് ഞാൻ ..... പറഞ്ഞ് തീരാത്ത പരിഭവങ്ങൾ മാത്രമല്ല തന്നിട്ടും തന്നിട്ടും മതിയാവാത്ത സ്നേഹക്കടലും നിനക്കായ് മാററി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഞാൻ ....🔒
©️®️7⃣

Last 10 Records

if the data has not been changed, no new rows will appear.

Day Followers Gain % Gain
April 04, 2022 1,600 +100 +6.7%
March 08, 2022 1,500 +100 +7.2%
January 29, 2022 1,400 +100 +7.7%
November 09, 2021 1,300 +100 +8.4%
October 28, 2021 1,200 +1,152 +2,400.0%

Charts

More Clubhouse users