adplus-dvertising

No Balaayo on Clubhouse

No Balaayo Clubhouse
1.7k Followers
1.3k Following
@baalayo Username
Mar 9, 2021 Registered
Updated: Oct 25, 2021

Bio

🙏ᴀᴡʟᴀᴀᴅᴜ ᴄᴀᴢɪᴍᴀ 🙏.


✍🏽ʀᴀɢᴜ ɢᴇᴇʟ ᴋᴀ ᴅʜᴇᴇxᴇʏᴏ ʜᴀᴅᴜᴜ ᴋᴀʟᴀ ɢᴇᴇʏᴏ ᴅᴀᴍᴀᴄ ᴡᴀxᴀ ɪsᴋᴜ ɢᴀʏsᴀ ᴅᴀɴᴇ ᴀʟʟᴏᴡ ɢᴀʀᴀɴsɪɪ ɴɪɴ ᴍᴏᴏɢ✍🏽
✅ᴍᴀ ᴋɪʀᴇᴇʏᴏ ɢᴀʀᴢʜᴀᴅᴀ ᴍᴀɴᴀ ᴋᴏᴏᴘᴏ ᴀᴀᴅᴍɪɢᴀ ϙᴏғ ᴋᴀʟᴢᴏᴏɴɪ ɪɢᴜ ϙᴀʙᴀ ᴋᴀᴍᴀ ᴅʜɪɢᴏ ϙᴏғᴀᴀɴ ᴊɪʀɴ ✅


❇️ᴏᴍᴀʀ ᴍᴀᴅᴀx ᴡᴀʏɴᴀʜᴀ ᴀᴡʟᴀᴀᴀᴅᴀ❇️
❇️ɴᴏ ʙᴀʟᴀᴀʏᴏ ʀᴀʏsᴀ ᴡᴀsᴀʀᴀʜᴀ ᴀᴡʟᴀᴀᴅᴀ❇️
❇️ʙᴀsᴜᴜᴋᴇ ᴡᴀsɪɪɪʀᴋᴀ ᴍᴀʟɪʏᴀᴅᴀ❇️
❇️ʟᴀᴘᴏ ʟᴀᴘᴏ ᴡᴀsɪɪʀᴋᴀ ᴀʀɪᴍʜᴀ ᴅɪᴘᴅᴀ❇️✳️ᴍᴏᴅᴇʀ ᴏғ ᴀᴡʟᴀᴀᴅᴜ ᴄᴀsɪᴍᴀ ✳️

🔱ᴀᴡʟᴀᴀᴅᴀ🔱
❇️2ʟᴛᴘ❇️
2 ᴘᴀᴄᴋ
ʟᴀʙᴏ
ᴛᴏxᴏᴅʜᴏ
ʙᴀᴢᴜᴋᴇ
ᴋʜᴀʟɪᴅ ᴊᴀϙᴀʏᴇ
ᴅᴊ xᴀᴍᴀᴛᴏ
ᴋʜᴀʟɪɪʟ
ᴀʟᴘʜᴀ ᴢᴀᴋɪ
ɢᴜʀɪᴅᴀᴍʙᴀʏsᴋᴀ ᴀᴡʟᴀᴅᴀ. ᴢᴜʜᴜʏʙ
✍🏽ᴄᴀᴋᴜᴜʏᴇ ʙᴀʀᴀᴢʜᴀᴅᴀ ʙᴀᴅʜᴘᴀᴀ ᴄᴜᴅᴜʀᴏᴏ✍🏽
꧁Zɪᴅᴀʏ Dᴀʀᴜᴜʀᴜʜᴜ Cɪʀᴋᴀ Uϙᴜʀxɪʏᴀᴀɴ Aʏᴜᴜ Hᴀᴅᴀғᴋᴜɴᴀ Nᴏʟᴀᴢʜᴀ Uϙᴜʀxɪʏᴀᴀ꧂

Wayeelka Jaqfasada 🚶🏻
🥺ϙᴜᴅʜ xᴀʀɪɪʀᴀ ɪʏᴏ ϙᴀᴡʟ ᴡᴀɴᴀᴀɢᴢᴀɴɪʏᴏ ϙᴀʟᴘɪ xᴀᴅʜᴀɴᴇᴇʏ ᴡᴀᴊɪ ᴀᴀɴ ϙᴀʟᴏᴏᴄɪʏᴏ ʟᴀʜᴀʏɴ ϙᴀʀᴅᴏᴏғ ɪɢᴜ ϙᴀʙɪʟᴀᴀʏ ϙᴜᴍᴀɴᴛᴀʏᴅɪɪʏᴇʏ ϙᴏsᴏʟ ɪʏᴏ ᴋᴀʟɢᴀᴄᴀʏʟ ғᴀʀxᴀᴅ ɪɢᴜ ϙᴜʙᴛᴀᴀʏ ϙᴀʏʀᴋᴇᴇᴅ ᴋᴀʀᴏᴏɴ ᴍᴀᴀɴᴋɪ ᴋᴜ ϙɪʀᴀʏ ᴋᴜ ϙᴀᴀᴅᴀʏ ᴊᴀᴄᴀʏʟ
ᴅᴀʏᴀx ϙᴀʏᴅ ғᴜʀᴛɪʏᴏ ϙᴏʀᴏx sᴏᴏ ʙᴀxᴅɪʏᴏ ɪғᴛɪɪɴᴋᴀʏ🔥

✍🏽Yaan Dulqaadku Kadhigin Qof Liita✍🏽

👉🏼Muhiim maHA Inad Naziip uyeelto wax Walpa Oo Wacan lkn waxA Mihiima Inaad uLeedahay Adkaysi Aaad ku Dhaafi Karto wax Walpa Oo Adag👈

🅞🅖🅞🅦 🅓🅗🅤🅤🅜🅐🅩🅗🅐🅓🅐 🅠🅐🅡🅑🅤. 🅓🅗🅐🅑🅐🅡. 🅜🅤🅤🅠🅓🅐🅨🅔
🏠(Hoyga Fanka Iyo Murtida
Baxsaneey Hargeisa)

ᴛᴇᴀᴍ. 🌺❤️꧁⚽️ ᴍᴀɴ ᴜɴᴛᴇᴅ ⚽️꧂❤️🌺

❤️ᴛᴇᴀᴍ 2 ❤️ʀᴇᴀʟ ᴍᴀᴅʀɪd❤️👻ғᴀɪᴢᴀʟ887꧁ϙᴏғᴋᴀsᴛᴀʙᴀ ʜᴀʟᴋᴜᴜ ᴋᴜ ᴛᴀɢᴀɴ ʏᴀʜᴀʏ ᴋᴜ Ixᴛʀᴀᴀᴍ꧂

Last 10 Records

Day Followers Gain % Gain
October 25, 2021 1,700 0 0.0%
October 22, 2021 1,700 0 0.0%
October 18, 2021 1,700 0 0.0%
October 15, 2021 1,700 0 0.0%
October 11, 2021 1,700 0 0.0%
October 07, 2021 1,700 0 0.0%
October 04, 2021 1,700 0 0.0%
September 30, 2021 1,700 0 0.0%
September 28, 2021 1,700 0 0.0%
September 26, 2021 1,700 0 0.0%

Charts

Member of

More Clubhouse users