CAVALI on Clubhouse

CAVALI Clubhouse
1.3k Members
Updated: Aug 4, 2022

Description

🎙️𝗖𝗔𝗩𝗔𝗟𝗜 𝗕𝗬 𝗗𝗝 𝗠𝗰𝗸 ♥️🐿️ 🆔𝗜𝗻𝘀𝘁𝗮𝗴𝗿𝗮𝗺:@𝗖𝗔𝗩𝗔𝗟𝗜𝟭𝟵𝟲𝟬
☑️🎯🎧ʙᴇꜱᴛ ợᴜɪʟɪᴛʏ ꜱᴏᴜɴᴅ ʙʏ ᴅᴊ ᴍᴄᴋ
Telegram: https://t.me/cavali1960
twb.nz/cavali
🔝
Frame room Desing by🍼❤️ @yuji_ishida

👋ʜɪ ᴍʏ ᴅᴇᴀʀ ꜰʀɪᴇɴᴅꜱ
ᴍʏ ɴᴀᴍᴇ ɪꜱ ᴍᴀʀʏᴀᴍ ᴍᴄᴋɪɴɴᴇʏ(ᴍᴄᴋ),ᴛʜɪꜱ ᴀᴄᴄᴏᴜɴᴛ ɪꜱ ᴏɴʟʏ ᴘʟᴀʏᴇʀ ᴡɪᴛʜ ᴍʏ ꜱᴘᴇᴄɪᴀʟ ᴘɪᴄꜱ and Frame 😍

✅ɪ'ᴍ ᴀɴ ɪᴛ ᴇɴɢɪɴᴇᴇʀ
✅ɪ'ᴍ ɴᴏᴛ ᴅᴊ
✅ɪ'ᴍ ᴊᴜꜱᴛ ᴀ ᴍᴜꜱɪᴄ ᴘʟᴀʏᴇʀ
ɪ ʟᴏᴠᴇ ᴍᴜꜱɪᴄ 🎵 ᴀɴᴅ ꜱʜᴀʀᴇ ᴍʏ ᴍᴜꜱɪᴄ ᴡɪᴛʜ ᴜ
ᴛʜᴀɴᴋ ᴜ ꜰᴏʀ ꜱᴜᴘᴘᴏʀᴛ ᴍᴇ ɪɴ ᴄᴀᴠᴀʟɪ ᴄʟᴜʙ ᴀɴᴅ ʀᴏᴏᴍꜱ
🙏♥️🐿️
ɪ ɴᴇᴠᴇʀ ᴘɪɴɢ ᴍʏ ꜰʀɪᴇɴᴅꜱ
ɪꜰ ᴜ ʟɪᴋᴇ ᴜ ᴄᴀɴ ᴊᴏɪɴ ᴜꜱ🍫☕

Rules

Create your own path. Don’t follow the crowd

Come with me to a place that doesn't consider happiness a sin🛸

🌶️Be kind! Let the world be a more beautiful place to live.

Last 30 Records

Day Members Gain % Gain
August 04, 2022 1,300 +100 +8.4%
July 03, 2022 1,200 +100 +9.1%
June 13, 2022 1,100 +100 +10.0%
June 06, 2022 1,000 +29 +3.0%
May 31, 2022 971 +32 +3.5%
May 24, 2022 939 +31 +3.5%
May 18, 2022 908 +31 +3.6%
May 11, 2022 877 +36 +4.3%
May 04, 2022 841 +58 +7.5%
April 27, 2022 783 +73 +10.3%
April 20, 2022 710 +70 +11.0%
April 13, 2022 640 +63 +11.0%
April 06, 2022 577 +64 +12.5%
March 30, 2022 513 +60 +13.3%
March 22, 2022 453 +47 +11.6%
March 15, 2022 406 +166 +69.2%
February 22, 2022 240 +14 +6.2%
November 05, 2021 226 +7 +3.2%
November 03, 2021 219 +17 +8.5%
October 31, 2021 202 -2 -1.0%

Charts

Some Club Members

More Clubs