پایتخت on Clubhouse

پایتخت Clubhouse
37 Members
Updated: Mar 20, 2023

Description

💁🏽‍♀️🙋🏽‍♀️ THE END...😅 🙋🏻‍♂️🤷🏻‍♂️

Rules

👇🏼1قانون

👋🏼به کلاب ما خوش آمدید با لبخند وارد بشین وبه هم احترام بگذراید ❤️☺️

👇🏼2قانون

👈🏻مدریتور✳️ هارو فالو کنید که در تمامی روم های ما بتوانید شرکت کنید واگر مدریتور✳️ هستید بدون هماهنگی کسی رو مدریتور نکنید ❤️✳️

👇🏼3قانون

👈🏻دوستاتون رو با علامت➕ داخل روم دعوت کنید➕❤️

Last 30 Records

Day Members Gain % Gain
July 30, 2021 37 -8,465 -99.6%
July 09, 2021 8,502 +139 +1.7%
July 08, 2021 8,363 +415 +5.3%
July 06, 2021 7,948 +298 +3.9%
July 05, 2021 7,650 +194 +2.7%
July 04, 2021 7,456 +393 +5.6%
July 03, 2021 7,063 +360 +5.4%
July 01, 2021 6,703 +116 +1.8%
June 29, 2021 6,587 +91 +1.5%
June 28, 2021 6,496 +369 +6.1%
June 27, 2021 6,127 +58 +1.0%
June 26, 2021 6,069 +461 +8.3%
June 25, 2021 5,608 +207 +3.9%
June 24, 2021 5,401 +417 +8.4%
June 23, 2021 4,984 +247 +5.3%
June 22, 2021 4,737 +416 +9.7%
June 21, 2021 4,321 +303 +7.6%
June 20, 2021 4,018 +2 +0.1%
June 19, 2021 4,016 +367 +10.1%
June 18, 2021 3,649 -1 -0.1%
June 17, 2021 3,650 +225 +6.6%
June 16, 2021 3,425 +214 +6.7%
June 15, 2021 3,211 +199 +6.7%
June 14, 2021 3,012 +15 +0.6%
June 13, 2021 2,997 +77 +2.7%
June 12, 2021 2,920 +19 +0.7%
June 11, 2021 2,901 +41 +1.5%
June 10, 2021 2,860 +36 +1.3%
June 09, 2021 2,824 +29 +1.1%
June 08, 2021 2,795 +23 +0.9%

Charts

Some Club Members

More Clubs