ފާނޫޒް on Clubhouse

ފާނޫޒް Clubhouse
1.3k Members
Updated: May 14, 2022

Description

Give Respect Nd Get Respect

Rules

ބޭ އަދަބީ ބަހުން ވާހަކަ ނުދެއްކުމަށް ނަސޭހަތް ތެރިވަން.

Last 30 Records

Day Members Gain % Gain
March 19, 2022 1,300 +100 +8.4%
March 11, 2022 1,200 +31 +2.7%
November 20, 2021 1,169 -2 -0.2%
November 18, 2021 1,171 -3 -0.3%
November 17, 2021 1,174 -1 -0.1%
November 16, 2021 1,175 +3 +0.3%
November 15, 2021 1,172 +5 +0.5%
November 13, 2021 1,167 +2 +0.2%
November 12, 2021 1,165 +2 +0.2%
November 11, 2021 1,163 +3 +0.3%
November 10, 2021 1,160 +2 +0.2%
November 09, 2021 1,158 +18 +1.6%
November 08, 2021 1,140 +49 +4.5%
November 06, 2021 1,091 +55 +5.4%
November 04, 2021 1,036 +41 +4.2%
November 01, 2021 995 +17 +1.8%
October 31, 2021 978 +6 +0.7%
October 30, 2021 972 +2 +0.3%
October 29, 2021 970 +1 +0.2%

Charts

Some Club Members

More Clubs