கையில் மிதக்கும் கனவா நீ on Clubhouse

கையில் மிதக்கும் கனவா நீ Clubhouse
1.4k Members
Updated: Jun 23, 2022

Description

😍" கையில்  மிதக்கும் கனவா நீ " 😍

💜Major Purpose of club :

》 Entertain with Music lover
》 Talent exposes ( singing, mimicry, Rap ) etc ..,
》 Content to entertain others 😌
》 Funny Talks ( Strictly no 🔞 )

💚FOUNDER : Ammu
💚CO-FOUNDER : Noel MJR( zi on )

❣Life Giving everyday the chance to become the most beautiful day of your life  😊

🎧So sometimes MUSIC is the only Medicine the HEART & SOUL need . 🎷
🎶🥁MUSIC IS A THERAPY 🎻. It is a communication far more powerful than words far more immediate far more efficient . 🔥

🎊 Our DJ Admin & Leaders  💚

🖤 DJPavigar john 💜

CONTENT BASE :

🤞Just CONTENT with ourselves, HAPPY with ourselves, FUN with ourselves, BELIEVE that we can PLAY better , still trying to pull out but Always be Happy at the END 😉

🧡ADMIN & LEADERS 🧡

🖕🤍Noel MJR 🖤
🖕🖤 Ajay Kamal 🤍
🖕🖤Rohit🤍
🖕🤍Mihika Reddy🖤

Pls do follow group & support DJ's & Moderator's ! 🤗 we happy to entertain you !

Last 30 Records

Day Members Gain % Gain
March 11, 2022 1,400 +33 +2.5%
November 22, 2021 1,367 -2 -0.2%
November 21, 2021 1,369 +3 +0.3%
November 20, 2021 1,366 +4 +0.3%
November 19, 2021 1,362 +1 +0.1%
November 18, 2021 1,361 +3 +0.3%
November 17, 2021 1,358 +18 +1.4%
November 15, 2021 1,340 +2 +0.2%
November 14, 2021 1,338 +3 +0.3%
November 13, 2021 1,335 +32 +2.5%
November 12, 2021 1,303 +10 +0.8%
November 11, 2021 1,293 +128 +11.0%
November 10, 2021 1,165 +3 +0.3%
November 07, 2021 1,162 +2 +0.2%
November 06, 2021 1,160 +14 +1.3%
November 01, 2021 1,146 +2 +0.2%
October 31, 2021 1,144 +3 +0.3%
October 30, 2021 1,141 +27 +2.5%
October 29, 2021 1,114 +6 +0.6%

Charts

Some Club Members

More Clubs