คนธรรมดาเข้าได้ on Clubhouse

1 Members
Updated: Nov 26, 2022

Rules

Diversity

ยอมรับว่าคนอื่นมีตัวตน คิดต่าง มีเหตุผลต่างกัน และ ต้องพูดเป็น และต้องฟังเป็น ไม่ใช่แค่ปากยอมรับ

Short, sharp

สั้นๆ ตรงประเด็น

Self-services

เคารพในสิทธิการเป็นคนธรรมดาของคุณและคนอื่นด้วยการขึ้นเอง ลงเอง หยิบยื่นความช่วยเหลือในการขอเป็น mod เองก็ได้ ปลดตัวเองได้

Some Club Members

More Clubs