The WOLF GANG on Clubhouse

The WOLF GANG Clubhouse
3.8k Members
Updated: Sep 19, 2022

Description

🇻‌ 🇮‌ 🇵‌ 🇮🇳🇮🇳🇮🇳🇮🇳🇮🇳🇮🇳🇮🇳🇮🇳🇮🇳🇮🇳🇮🇳🇮🇳🇮🇳🇮🇳🇮🇳
☞𝘼𝙘𝙝𝙝𝙖 𝙝𝙪 𝙩𝙤𝙝 𝘼𝙘𝙝𝙝𝙖 𝙝𝙚 𝙧𝙚𝙝𝙣𝙖𝙮 𝙙𝙤𝙪 !!!
𝘽𝙐𝙍𝘼 𝙗𝙖𝙣 𝙂𝙖𝙮𝙖 𝙩𝙤𝙝. .
𝙈𝙪𝙟𝙝𝙚 𝙟𝙝𝙚𝙡𝙣𝙚 𝙠𝙞 𝘼𝙐𝙆𝘼𝘼𝙏 𝙣𝙖𝙝𝙞 𝙩𝙪𝙢𝙖𝙧𝙞 !!!
By 𔕴𔗅RØCKY𔗅

🤬🤬🤬🤬🤬🤬🤬🤬


☞ 𝐇𝐔𝐌𝐒𝐄 𝐃𝐎𝐒𝐓𝐈 𝐊𝐀𝐁𝐇𝐈 𝐍𝐄𝐇𝐈 𝐁𝐇𝐔𝐋𝐎𝐆𝐄 𝐀𝐔𝐑 𝐃𝐔𝐒𝐇𝐌𝐀𝐍𝐈 𝐇𝐔𝐌 𝐁𝐇𝐔𝐋𝐍𝐄 𝐍𝐄𝐇𝐈 𝐃𝐄𝐍𝐆𝐄 BY 𔕴𔗅SCARY𔗅SKULL𔗅𝗔𝗚𝗔𝗥 𝗝𝗜𝗚𝗔𝗥 𝗞𝗘 𝗝𝗔𝗚𝗔𝗛 𝗝𝗜𝗚𝗔𝗥 𝗛𝗘𝗜𝗡 𝗔𝗨𝗥 𝗝𝗜𝗚𝗔𝗥 𝗠𝗘𝗜𝗡 𝗗𝗨𝗠 𝗛𝗘𝗜 𝗧𝗢𝗛 𝗔𝗔𝗢😎

🖕𝐘𝐀𝐇𝐀 𝐆𝐀𝐋𝐓𝐈𝐎 𝐊𝐈 𝐒𝐀𝐙𝐀𝐀𝐀𝐀 𝐌𝐀𝐀𝐅𝐈 𝐍𝐀𝐇𝐈 ❌
𝐘𝐀𝐇𝐀 𝐇𝐎𝐆𝐀 𝐒𝐈𝐑𝐅 𝐓𝐄𝐑𝐀 𝐁𝐀𝐑𝐁𝐀𝐀𝐃𝐈:::
𝐓𝐇𝐄 𝐖𝐎𝐋𝐅 𝐆𝐀𝐍𝐆:


🅆🄴 🄻🄾🅅🄴 🄾🅄🅁 🄰🄳🄼🄸🄽
🄻🄴🄰🄳🄴🅁🅂 🄰🄽🄳 🄾🅄🅁 🅂🅆🄴🄴🅃 🄼🄴🄼🄱🄴🅁🅂 ❤❤❤❤😘😘😘😘❤❤❤❤░▒▓█░▒▓█░▒▓█░▒▓█░▒▓█
TᕼE ᗯØᒪᖴ GᗩᑎG
𝐃𝐄𝐀𝐑💕𝐅𝐀𝐕𝐎𝐑𝐈𝐓𝐄 𝐀𝐃𝐌𝐈N
🥰𝐑𝐎𝐂𝐊𝐘🔥𔕴𔗅SCARY𔗅SKULL𔗅🥰
🕴𝐑𝐎𝐌𝐀𝐍𝐓𝐈𝐂 𝐀𝐃𝐌𝐈𝐍
𔕴𔗅𝐍𝐈𝐑-𝐍𝐈𝐕𝐄𝐄𝐑𔗅𝐊𝐀𝐒𝐇𝐘𝐀𝐏 (𝐕𝐄𝐄𝐑) ❤
🎤𝘽𝙀𝙎𝙏 𝙎𝙄𝙉𝙂𝙀𝙍
𝘾𝙃𝙐𝙉𝙄𝙊 𝙈𝙔 𝐉𝐀𝐀𝐍🌹
👸 𝙋𝙍𝙄𝙉𝘾𝙀𝙎𝙎 𝙒𝙊𝙇𝙁 𝙂𝘼𝙉𝙂 𝙌𝙐𝙀𝙀𝙉👸
░▒▓█░▒▓█░▒▓█░▒▓█░▒▓█


https://youtu.be/Cgbr1LyfNVY
Wolf gang official channel
YouTube
J̳O̳H̳N̳ ̳W̳I̳C̳K̳ ̳ ̳R̳O̳C̳K̳Y̳ ̳�̳�̳ ̳N̳I̳VEER ̳�̳�̳ ̳P̳R̳I̳N̳C̳E̳S̳S̳ ̳�̳�̳ ̳P̳R̳I̳N̳C̳E̳ ̳�̳�̳ ̳C̳H̳U̳N̳I̳O̳ ̳�̳�̳
̳F̳O̳R̳E̳V̳E̳R̳ ̳ 🔐
𝐅𝐎𝐑𝐄𝐕𝐄𝐑 ❤
░▒▓█░▒▓█░▒▓█░▒▓█░▒▓█

░▒▓█░▒▓█░▒▓█░▒▓█░▒▓█
IMPORTANT 📢
----------- ❌---------
𝐖𝐄 𝐃𝐎𝐍𝐓 𝐀𝐁𝐔𝐒𝐄 𝐎𝐍 𝐑𝐄𝐋𝐈𝐆𝐈𝐎𝐍 & 𝐂𝐎𝐔𝐍𝐓𝐑𝐘...
❌

ᑭEᗩᑕE ᑌᑎITY & ᑭOᗯEᖇ
█▓▒░█▓▒░█▓▒░█▓▒░█▓▒░
𝐄𝐒𝐓𝐃. 𝟏𝟓 𝐀𝐔𝐆 𝟐𝟎𝟐𝟏

Last 30 Records

Day Members Gain % Gain
September 13, 2022 3,800 +100 +2.8%
July 26, 2022 3,700 +100 +2.8%
July 13, 2022 3,600 +200 +5.9%
July 07, 2022 3,400 +200 +6.3%
June 24, 2022 3,200 +100 +3.3%
June 04, 2022 3,100 +100 +3.4%
May 28, 2022 3,000 +100 +3.5%
May 22, 2022 2,900 +100 +3.6%
May 15, 2022 2,800 +100 +3.8%
May 01, 2022 2,700 +100 +3.9%
April 24, 2022 2,600 +100 +4.0%
April 17, 2022 2,500 +100 +4.2%
March 20, 2022 2,400 +2,400 +240,000.0%
March 13, 2022 0 -1,800 -100.0%
February 16, 2022 1,800 +1,581 +722.0%

Charts

Some Club Members

More Clubs